« 2Krl 20:14 2 Księga Królewska 20:15 2Krl 20:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOn otp❬o❭wie: „Cso widzieli w twem domu?” Ezechyjasz rzekł: „Csokoli jest w mem domu, widzieli. Niczego nie, czego bych jim nie ukazał w mych skarbiech”.
2.WUJEK.1923A on odpowiedział: Cóż widzieli w domu twoim? Rzekł Ezechyasz: Wszystko, co jest w domu i moim, widzieli: niemasz, czegobych im nie ukazał w skarbiech moich.
3.GDAŃSKA.1881I rzekł: Cóż widzieli w domu twoim? Odpowiedział Ezechyjasz: Wszystko, cokolwiek jest w domu moim, widzieli: nie było nic, czegobym im nie pokazał w skarbach moich.
4.GDAŃSKA.2017Znowu zapytał: Co widzieli w twoim domu? Ezechiasz odpowiedział: Widzieli wszystko, co jest w moim domu. Nie było nic, czego bym im nie pokazał w swoich skarbcach.
5.CYLKOWI rzekł: Cóż widzieli w domu twoim? Odpowiedział tedy Chiskjasz: Wszystko co jest w domu moim widzieli, niemasz rzeczy, którejbym nie pokazał im w skarbnicach moich.
6.KRUSZYŃSKII rzekł: "Co widzieli w twoim domu?" Ezechjasz odpowiedział: "Widzieli wszystko, cokolwiek jest w domu moim; nic nie ma, czego- bym nie pokazał im w skarbcach moich".
7.TYSIĄCL.WYD5Znowu zapytał: Co widzieli w twoim pałacu? Odpowiedział Ezechiasz: Widzieli wszystko, co jest w moim pałacu. Nie było rzeczy w moich składach, której bym im nie pokazał.
8.BRYTYJKAPytał tedy dalej: A co widzieli w twoim domu? Hiskiasz odpowiedział: Wszystko, co jest w moim domu, widzieli; nie było takiej, rzeczy, której bym im nie pokazał w moich skarbcach.
9.POZNAŃSKAZapytał: - Co widzieli w twoim pałacu? Ezechiasz odpowiedział: - Widzieli wszystko, co znajduje się w moim domu. Nie było rzeczy, której bym im nie pokazał w moich skarbcach.
10.WARSZ.PRASKAZapytał tedy Izajasz: Co oni widzieli w twoim pałacu? Rzekł na to Ezechiasz: Widzieli wszystko, co tylko znajduje się w moim pałacu. Nie mam niczego w moich skarbcach, czego bym im nie pokazał.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem rzekł: Co w twoim domu widzieli? A Chiskjasz odpowiedział: Widzieli wszystko, co znajduje się w moim domu; nie ma rzeczy w mych skarbcach, której bym im nie pokazał.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITA co widzieli w twoim domu? - badał dalej prorok. Widzieli wszystko, co mam - odpowiedział Hiskiasz. - Nie było rzeczy, której nie pokazałbym im w moich skarbcach.