« 2Krl 20:16 2 Księga Królewska 20:17 2Krl 20:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPOwa toć dniowie jidą a odniesiony będą wszytki rzeczy, jeż są w domu twem, i to, cso zachowali oćcowie twoi aż do tego dnia, do Babiłona, a nie ostawią niczego, mowi Pan.
2.WUJEK.1923Oto dni przyjdą, i pobiorą wszystko, co jest w domu twoim, i co schowali ojcowie twoi, aż do dnia tego, do Babilonu: nie zostanie się nic, mówi Pan.
3.GDAŃSKA.1881Oto przyjdą dni, w które zabiorą wszystko do Babilonu, cokolwiek jest w domu twoim, i cokolwiek schowali ojcowie twoi aż do dnia tego; nie zostanie ci nic, mówi Pan.
4.GDAŃSKA.2017Oto przyjdą dni, kiedy wszystko, co jest w twoim domu i co zgromadzili twoi ojcowie aż do tego dnia, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie pozostanie, mówi PAN.
5.CYLKOWOto dni nadejdą, a uniesionem będzie wszystko co w domu twoim, i co naskarbili ojcowie twoi, aż po dziś dzień, do Babelu; nie zostanie nic, rzecze Wiekuisty.
6.KRUSZYŃSKIOto dni nadchodzą, że będzie zabrane do Babilonii wszystko, cokolwiek jest w domu twoim, co nagromadzili ojcowie twoi aż do dnia tego, nic nie pozostanie, mówi Bóg.
7.TYSIĄCL.WYD5Oto nadejdą dni, gdy to wszystko, co jest w twoim pałacu i co nagromadzili twoi przodkowie aż do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie pozostanie - mówi Pan.
8.BRYTYJKAOto idą dni, że wszystko, co jest w twoim domu, i wszystko, co nagromadzili twoi ojcowie do dnia dzisiejszego, zostanie zabrane do Babilonu, a tu nic nie pozostanie, mówi Pan.
9.POZNAŃSKAOto przyjdą dni, że wszystko, co znajduje się w twoim pałacu, a co nagromadzili twoi ojcowie aż do tego dnia, zostanie zabrane do Babilonu. Nic nie pozostanie, mówi Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAOto nadchodzą dni, w których zostanie wywiezione do Babilonu wszystko, cokolwiek znajduje się w twoim pałacu i co twoi ojcowie gromadzili tu aż po dzień dzisiejszy. Nic tu nie zostanie – tak mówi Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto nadejdą dni, w których zostanie zabrane do Babelu wszystko, co jest w twoim domu oraz co zgromadzili twoi przodkowie, aż po dzisiejszy dzień. Nie zostanie nic – mówi WIEKUISTY.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITOto idą dni, kiedy wszystko, co jest w twoim domu i co zgromadzili twoi ojcowie do dnia dzisiejszego, zabiorą do Babilonu. Tutaj nie pozostanie nic - mówi PAN.