« 2Krl 20:18 2 Księga Królewska 20:19 2Krl 20:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł Isaijaszowi Ezechyjasz: „Dobra jest rzecz boża, jąś mowił. Bądź pokoj a prawda telko we dnioch mych”.
2.WUJEK.1923I rzekł Ezechyasz do Izajasza: Dobra mowa Pańska, którąś powiedział: niech będzie pokój i prawda za dni moich.
3.GDAŃSKA.1881Tedy rzekł Ezechyjasz do Izajasza: Dobre jest słowo Pańskie, któreś mówił. Nadto rzekł: Zaiste dobre, jeźli tylko pokój i prawda będzie za dni moich.
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Ezechiasz powiedział do Izajasza: Dobre jest słowo PANA, które wypowiedziałeś. I dodał: Czyż ono nie jest dobre, jeśli za moich dni będzie pokój i prawda?
5.CYLKOWI rzekł Chiskjasz do Jezajasza: Dobrotliwem słowo Wiekuistego, któreś wypowiedział. I dodał: Będzie wszak pokój i pewność za dni moich.
6.KRUSZYŃSKIEzechjasz odpowiedział Izajaszowi: "Słowo Boże, któreś wypowiedział, jest dobre". I dodał: "Czyż pokój i stałość nie będzie trwała za mojego życia?"
7.TYSIĄCL.WYD5Ezechiasz zaś rzekł do Izajasza: Pomyślne jest słowo Pańskie, które wygłosiłeś. Myślał bowiem: Czemu nie? Będzie pokój i bezpieczeństwo przynajmniej za mojego życia.
8.BRYTYJKAWtedy Hiskiasz rzekł do Izajasza: Dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. Pomyślał bowiem: Czemu nie, wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo.
9.POZNAŃSKAA Ezechiasz powiedział do Izajasza: - Dobre jest słowo Jahwe, które zwiastowałeś. [Bo] rzekł [do siebie]: Czyż nie [jest dobre], jeśli za dni moich będzie spokój i bezpieczeństwo?
10.WARSZ.PRASKARzekł na to Ezechiasz do Izajasza: Słowa Jahwe, wypowiedziane przez ciebie, są pomyślne. Myślał sobie bowiem tak: Dlaczego by nie? Przynajmniej za mojego życia będzie panował spokój i bezpieczeństwo.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Chiskjasz powiedział do Jezajasza: Dobrotliwe jest słowo WIEKUISTEGO, które wypowiedziałeś. I dodał: Bowiem za moich dni będzie pokój i pewność.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITHiskiasz odpowiedział Izajaszowi: Słuszne jest Słowo PANA, które przekazałeś. I dodał: Dlaczego nie, jeśli za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo.