« 2Krl 20:1 2 Księga Królewska 20:2 2Krl 20:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPJen obrociw oblicze swe ku ścienie i modlił się Panu rzekąc:
2.WUJEK.1923Który obrócił twarz swoję ku ścianie i modlił się do Pana, mówiąc:
3.GDAŃSKA.1881Tedy obrócił Ezechyjasz twarz swoję do ściany, i modlił się Panu, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017Wtedy Ezechiasz odwrócił swoją twarz do ściany i modlił się do PANA:
5.CYLKOWI obrócił Chiskjasz oblicze swe do ściany i modlił się do Wiekuistego, i rzekł:
6.KRUSZYŃSKITedy odwrócił się twarzą swoją ku ścianie i modlił się do Boga, mówiąc:
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy [Ezechiasz] odwrócił się do ściany i modlił się do Pana, mówiąc:
8.BRYTYJKAWtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy:
9.POZNAŃSKA[Wtedy] obrócił swoją twarz do ściany i modlił się do Jahwe mówiąc:
10.WARSZ.PRASKAEzechiasz odwrócił się twarzą do ściany i tak zaczął błagać Jahwe:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Chiskjasz zwrócił swoje oblicze do ściany oraz modlił się do WIEKUISTEGO, mówiąc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITNa te słowa Hiskiasz obrócił się twarzą do ściany i modlił się do PANA: