« 2Krl 20:20 2 Księga Królewska 20:21 2Krl 21:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI skończał Ezechyjasz z swymi oćcy a krolował w miasto jego Manases syn jego.
2.WUJEK.1923I zasnął Ezechyasz z ojcy swymi, i królował Manasses, syn jego, miasto niego.
3.GDAŃSKA.1881I zasnął Ezechyjasz z ojcami swymi, a królował Manases, syn jego, miasto niego.
4.GDAŃSKA.2017I Ezechiasz zasnął ze swoimi ojcami, a jego syn Manasses królował w jego miejsce.
5.CYLKOWI spoczął Chiskjasz przy ojcach swoich i objął rządy syn jego, Manase, miasto niego.
6.KRUSZYŃSKII zasnął Ezechjasz z ojcami swoimi, a Manasses, syn jego, panował zamiast niego.
7.TYSIĄCL.WYD5I spoczął Ezechiasz ze swymi przodkami, a syn jego, Manasses, został w jego miejsce królem.
8.BRYTYJKAI spoczął Hiskiasz ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Manasses, jego syn.
9.POZNAŃSKAEzechiasz spoczął ze swoimi ojcami. Po nim królował jego syn Manasse.
10.WARSZ.PRASKAKiedy Ezechiasz odszedł do swoich przodków, władzę po nim objął jego syn Manasses.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I Chiskjasz spoczął przy swoich przodkach, a rządy, zamiast niego, objął jego syn – Menase.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy Hiskiasz spoczął ze swoimi ojcami, władzę po nim objął jego syn Manasses.