« 2Krl 20:2 2 Księga Królewska 20:3 2Krl 20:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Proszę, Panie, rozpomień się, kakom chodził przed tobą w prawdzie a w siercu dokonałem, a cso lubego przed tobą, to jeśm czynił”. Płakał Ezechyjasz wielikim płaczem.
2.WUJEK.1923Proszę, Panie, wspomnij, proszę, jakom chodził przed tobą w prawdzie i w sercu doskonałem, a czyniłem, co się przed tobą podobało. Płakał tedy Ezechyasz płaczem wielkim.
3.GDAŃSKA.1881Proszę, o Panie! wspomnij teraz, żem chodził przed tobą w prwadzie, i w sercu całem, czyniąc to, co dobrego jest w oczach twoich. I płakał Ezechyjasz płaczem wielkiem.
4.GDAŃSKA.2017O PANIE, proszę cię, wspomnij teraz, że postępowałem wobec ciebie w prawdzie i z doskonałym sercem, czyniąc to, co dobre w twoich oczach. I płakał Ezechiasz rzewnie.
5.CYLKOWO Wiekuisty! Wspomnij jakom postępował przed Tobą w prawdzie i sercem całem, a czynił dobre w oczach Twoich. I zapłakał Chiskjasz płaczem wielkim.
6.KRUSZYŃSKI"Błagam Cię, o Boże, racz przypomnieć, żem chodził przed obliczem Twoim wiernie i w doskonałości serca i czyniłem to, co jest dobre w oczach Twoich". I płakał Ezechjasz płaczem nieutulonym.
7.TYSIĄCL.WYD5Ach, Panie, pamiętaj o tym, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i ze szczerym sercem, że czyniłem, co jest dobre w Twoich oczach. I płakał Ezechiasz rzewnie.
8.BRYTYJKAAch, Panie! Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec ciebie wiernie i szczerze i czyniłem to, co dobre w twoich oczach. Następnie Hiskiasz wybuchnął wielkim, płaczem.
9.POZNAŃSKA- Ach, Jahwe! Wspomnij - proszę - że wiernie i prawym sercem postępowałem wobec ciebie i czyniłem to, co było dobre w Twoich oczach. I płakał Ezechiasz bardzo rzewnie.
10.WARSZ.PRASKAWspomnij na mnie, o Jahwe! Przecież byłem ci zawsze wierny i w szczerości serca czyniłem tylko to, co dobre w twoich oczach. I zalewał się Ezechiasz obficie łzami.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.O, WIEKUISTY! Wspomnij jak całym sercem chodziłem przed Tobą w prawdzie i czyniłem co dobre w Twoich oczach. I Chiskjasz zapłakał wielkim płaczem.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITAch, PANIE! Wspomnij, proszę, że postępowałem wobec Ciebie wiernie i z całą szczerością. Czyniłem to, co słuszne w Twoich oczach. I Hiskiasz wybuchnął głośnym płaczem.