« 2Krl 20:3 2 Księga Królewska 20:4 2Krl 20:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPA pirwej niż wyszedł Isaijasz syn Amos na poł sieni, stała się rzecz boża k niemu rzekąc:
2.WUJEK.1923A niźli wyszedł Izajasz na pół sieni, stało się słowo Pańskie do niego, mówiąc:
3.GDAŃSKA.1881Ale jeszcze Izajasz nie wyszedł był do pół sieni, gdy się słowo Pańskie stało do niego, mówiąc:
4.GDAŃSKA.2017Ale zanim Izajasz wyszedł do środkowego dziedzińca, doszło do niego słowo PANA:
5.CYLKOWI stało się, gdy jeszcze nie wyszedł był Jezajasz ze środkowego dworca, że doszło go słowo Wiekuistego, mówiąc:
6.KRUSZYŃSKII stało się, że Izajasz wyszedł zaledwie na podwórzec wewnętrzny, gdy było do niego skierowane słowo Boże w tej formie:
7.TYSIĄCL.WYD5Izajasz jeszcze nie wyszedł ze środkowego dziedzińca, kiedy Pan skierował do niego słowo:
8.BRYTYJKAA zanim jeszcze Izajasz wyszedł ze środkowego podwórca, doszło go słowo Pana następującej treści:
9.POZNAŃSKAI stało się, że Izajasz nie opuścił [jeszcze] środkowego dziedzińca, gdy Jahwe przemówił do niego tymi słowy:
10.WARSZ.PRASKAIzajasz wyszedł od niego, ale zanim dotarł do środkowego dziedzińca, usłyszał skierowane do niego słowa Jahwe:
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy Jezajasz jeszcze nie wyszedł ze środkowego dziedzińca, stało się, że doszło go słowo WIEKUISTEGO, mówiąc:
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy, zanim Izajasz zdążył opuścić środkowy dziedziniec, PAN skierował do niego swoje Słowo: