« 2Krl 20:4 2 Księga Królewska 20:5 2Krl 20:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJP„Wroć się a jidzi ku Ezechyjaszowi, a rzekni wodzowi luda mego: To mowi Pan Bog Dawida oćca twego: Słyszałem modlitwę twą a widziałem słzy twe, owa uzdrowiłem cię a trzeciego dnia wnidziesz do kościoła bożego,
2.WUJEK.1923Wróć się a powiedz Ezechyaszowi, wodzowi ludu mego: To mówi Pan, Bóg Dawida, ojca twego: Słyszałem modlitwę twoję i widziałem łzy twoje: a oto uzdrowiłem cię, dnia trzeciego pójdziesz do kościoła Pańskiego.
3.GDAŃSKA.1881Wróć się, a mów do Ezechyjasza, wodza ludu mego: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, ojca twego: Wysłuchałem modlitwę twoję, a widziałem łzy twoje; oto Ja uzdrawiam cię, dnia trzeciego wnijdziesz do domu Pańskiego;
4.GDAŃSKA.2017Wróć i powiedz Ezechiaszowi, wodzowi mego ludu: Tak mówi PAN, Bóg Dawida, twego ojca: Wysłuchałem twojej modlitwy i widziałem twoje łzy. Oto uzdrawiam cię: trzeciego dnia wejdziesz do domu PANA.
5.CYLKOWWróć a oświadcz Chiskjaszowi, księciu ludu mojego: Tak rzecze Wiekuisty, Bóg Dawida, praojca twojego: Słyszałem modlitwę twoją, widziałem łzę twoją. Oto uleczę cię, dnia trzeciego wstąpisz do przybytku Wiekuistego.
6.KRUSZYŃSKI"Wróć i powiedz Ezechjaszowi, księciu mego narodu: Tak rzecze Jahwe, Bóg Dawida, ojca twego: Słyszałem modlitwę twoją i widziałem łzy twoje; oto cię uzdrawiam; w dniu trzecim wstąpisz do domu Bożego;
7.TYSIĄCL.WYD5Wróć i powiedz Ezechiaszowi, władcy mojego ludu: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Oto uzdrowię cię: trzeciego dnia pójdziesz do świątyni Pańskiej
8.BRYTYJKAWróć się i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu, tak: Tak mówi Pan, Bóg Dawida, twojego praojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Otóż, uleczę cię, trzeciego dnia wstąpisz do świątyni Pana.
9.POZNAŃSKA- Wróć się i powiedz Ezechiaszowi, zwierzchnikowi mojego ludu: Tak mówi Jahwe, Bóg Dawida, twojego ojca: Słyszałem twoją modlitwę i widziałem twoje łzy. Oto uzdrawiam cię; trzeciego dnia pójdziesz do Świątyni Jahwe.
10.WARSZ.PRASKAWróć i powiedz Ezechiaszowi, przywódcy mojego ludu: Oto, co mówi Jahwe, Bóg twego praojca, Dawida: Słuchałem twojej modlitwy, widziałem twoje łzy. Przywracam ci zdrowie. Za trzy dni będziesz mógł się udać do świątyni Jahwe.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wróć oraz oświadcz księciu Mojego ludu, Chiskjaszowi: Tak mówi WIEKUISTY, Bóg twojego praojca Dawida: Słyszałem twoją modlitwę oraz wiedziałem twoją łzę. Oto cię uleczę; trzeciego dnia wejdziesz do Przybytku WIEKUISTEGO.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITWróć i powiedz Hiskiaszowi, księciu mojego ludu: Tak mówi PAN, Bóg Dawida, twojego ojca: Słyszałem twoją modlitwę, widziałem twoje łzy. Ja ciebie uleczę. Trzeciego dnia będziesz mógł już wejść do świątyni PANA.