« 2Krl 20:5 2 Księga Królewska 20:6 2Krl 20:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPa przydam dni twych pięćnaćcie lat a nadto z ręki krola asyrskiego wyzwolę cię i miasto to, a obronię miasto to prze mię a prze Dawida sługę mego”.
2.WUJEK.1923I przydam do dni twoich piętnaście lat, ale i z ręki króla Assyryjskiego wybawię cię i to miasto: i obronię to miasto dla mnie i dla Dawida, sługi mego.
3.GDAŃSKA.1881I przydam do dni twoich piętnaście lat, a z ręki króla Assyryjskiego wyrwę ciebie, i to miasto; i bronić będę tego miasta dla siebie, i dla Dawida, sługi mego.
4.GDAŃSKA.2017Dodam też do twoich dni piętnaście lat i wybawię ciebie i to miasto z ręki króla Asyrii. I będę bronić tego miasta ze względu na siebie i ze względu na Dawida, swego sługę.
5.CYLKOWI dodam do dni twoich piętnaście lat, i z ręki króla asyryjskiego ocalę ciebie i miasto to, i osłonię miasto to gwoli Sobie i ze względu na Dawida, sługę Mojego.
6.KRUSZYŃSKIdodam do dni twoich lat piętnaście. Uwolnię ciebie i to miasto z ręki króla Asyrii; obronię to miasto przez wzgląd na mnie i przez wzgląd na Dawida, sługę mego".
7.TYSIĄCL.WYD5i dodam do dni twego życia piętnaście lat. Wybawię ciebie i to miasto z ręki króla asyryjskiego i roztoczę opiekę nad tym miastem ze względu na Mnie i ze względu na mego sługę, Dawida.
8.BRYTYJKADodam też do twojego życia piętnaście lat i wyrwę ciebie i to miasto z mocy ręki króla asyryjskiego, i osłonię to miasto przez wzgląd na ciebie i przez wzgląd na Dawida, mego sługę.
9.POZNAŃSKAPiętnaście lat dodam do twych dni, ciebie i to miasto wybawię z ręki króla asyryjskiego i osłonię to miasto ze względu na mnie i przez wzgląd na Dawida, mojego sługę.
10.WARSZ.PRASKADo twoich dni dodam jeszcze piętnaście lat. Wyzwolę zarówno ciebie, jak i twoje miasto z rąk króla asyryjskiego. Ze względu na mnie samego oraz mojego sługę, Dawida, będę miał w swej opiece to miasto.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Do twoich dni dodam piętnaście lat, a także ocalę ciebie i miasto z ręki asyryjskiego króla; a to z uwagi na Siebie oraz ze względu na Mojego sługę Dawida.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzedłużę też twoje życie o piętnaście lat i wyrwę ciebie oraz to miasto z mocy króla Asyrii. Osłonię to miasto ze względu na siebie i ze względu na mojego sługę Dawida.