« 2Krl 20:6 2 Księga Królewska 20:7 2Krl 20:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.ZOFII.UWSP.IJPI rzekł Isaijasz: „Przynieście swiązek fig”. A gdyż przynieśli a włożyli na wrzod jego, i uzdrowion jest.
2.WUJEK.1923I rzekł Izajasz: Przynieście wiązankę fig. Którą gdy przynieśli i położyli na wrzód jego, uzdrowion był.
3.GDAŃSKA.1881Przytem rzekł Izajasz: Przynieście bryłę fig suchych. Którą przyniósłszy włożyli na wrzód, i zgoił się.
4.GDAŃSKA.2017Następnie Izajasz powiedział: Przynieście garstkę suchych fig. Gdy wzięli je i położyli na wrzód, wyzdrowiał.
5.CYLKOWPolecił zaś Jezajasz: Weźcie miazgi figowej; i wzięli i położyli na wrzód i uzdrowiony został.
6.KRUSZYŃSKIRzekł Izajasz: "Weźcie gniecionkę z fig". Wzięli, przyłożyli na ranę i wyzdrowiał.
7.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Izajasz powiedział: Weźcie placek figowy! Gdy wzięli i położyli na wrzód, Ezechiasz wyzdrowiał.
8.BRYTYJKANastępnie Izajasz polecił: Przynieście placek z fig. A gdy przyniesiecie i położycie go na wrzód, zagoi się.
9.POZNAŃSKAI rzekł Izajasz: - Przynieś masę z fig. Przyniesiono, położono na wrzód i [król] wyzdrowiał.
10.WARSZ.PRASKAIzajasz powiedział: Weź ten placek figowy. Wzięto więc placek i przyłożono go do wrzodu Ezechiasza. I powrócił Ezechiasz do zdrowia.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Jezajasz polecił: Weźcie figowej miazgi. Więc wzięli, położyli na wrzód i został uzdrowiony.
12.EIB.BIBLIA.2016.LITPo tych słowach Izajasz polecił: Przynieście ciasto z fig. Niech je nałożą na wrzód, a król wyzdrowieje.