« DzA 1:26 Dzieje Apostolskie 2:1 DzA 2:2 » 

1.WUJEK.1923A gdy się spełniały dni Pięćdziesiątnice, byli wszyscy wespółek na temże miejscu.
2.RAKOW.NTA gdy się wypełniał dzień Pięćdziesiątnice, byli wszyscy jednostajnie na tymże miejscu.
3.GDAŃSKA.1881A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty, byli wszyscy jednomyślnie pospołu.
4.GDAŃSKA.2017A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy byli jednomyślnie na tym samym miejscu.
5.JACZEWSKIA gdy się spełniały dni Piędziesiątnicy, byli oni razem wszyscy zgromadzeni w tem samem miejscu.
6.SZCZEPAŃSKIA gdy nareszcie nadszedł dzień Zielonych Świątek, byli wszyscy wspólnie na tem samem miejscu.
7.TYSIĄCL.WYD5Kiedy nadszedł wreszcie dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym samym miejscu.
8.BRYTYJKAA gdy nadszedł dzień Zielonych Świąt, byli wszyscy razem na jednym miejscu.
9.POZNAŃSKAW dniu Pięćdziesiątnicy znowu wszyscy się razem tam zebrali.
10.WARSZ.PRASKAA kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, wszyscy znajdowali się razem na tym samym miejscu.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A w wypełnieniu pięćdziesiątego dnia wszyscy byli jednomyślnie przy tym samym.