« DzA 2:26 Dzieje Apostolskie 2:27 DzA 2:28 » 

1.WUJEK.1923Albowiem nie zostawisz dusze mojéj w piekle, ani dasz świętemu twemu oglądać skażenia.
2.RAKOW.NTIż nie zostawisz dusze mojej w piekle, ani dasz świętemu twemu widzieć skażenia.
3.GDAŃSKA.1881Albowiem nie zostawisz duszy mojej w piekle, a nie dasz świętemu twojemu oglądać skażenia.
4.GDAŃSKA.2017Nie zostawisz bowiem mojej duszy w piekle i nie dasz swojemu Świętemu doznać zniszczenia.
5.JACZEWSKIbo nie zostawisz mnie w grobie i nie zezwolisz na to, by Święty Twój uległ zepsuciu;
6.SZCZEPAŃSKIAlbowiem nie zostawisz duszy mej w otchłani, ni pozwolisz, by Święty twój uległ zgniliźnie.
7.TYSIĄCL.WYD5że nie zostawisz duszy mojej w Otchłani ani nie dasz Świętemu Twemu ulec rozkładowi.
8.BRYTYJKABo nie zostawisz duszy mojej w otchłani I nie dopuścisz, by święty twój oglądał skażenie.
9.POZNAŃSKABo nie zostawisz duszy mej w otchłani i nie pozwolisz, by święty twój uległ zniszczeniu.
10.WARSZ.PRASKANie pozostawisz bowiem mej duszy w Otchłani i nie dopuścisz do tego, aby Twój, Święty uległ rozkładowi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż nie zostawisz mojej duszy dla Krainy Umarłych, ani Twojemu czystemu nie dasz doświadczyć zepsucia.