« DzA 2:27 Dzieje Apostolskie 2:28 DzA 2:29 » 

1.BUDNY.1574Oznajmiłeś mi drogi żywota, napełnisz mię ochoty z obliczem twoim.
2.WUJEK.1923Oznajmiłeś mi drogi żywota, i napełnisz mię radością z obliczem twojem.
3.RAKOW.NTOznajmiłeś mi drogi żywota; napełnisz mię radością z obliczem twoim.
4.GDAŃSKA.1881Oznajmiłeś mi drogi żywota, a napełnisz mię radością przed obliczem twojem.
5.GDAŃSKA.2017Dałeś mi poznać drogi życia, a twoje oblicze napełni mnie radością.
6.JACZEWSKIdałeś mi poznać drogę żywota, i uszczęśliwisz mnie widokiem oblicza Swojego.
7.SZCZEPAŃSKITyś Mi to drogi żywota objawił; - napełnisz Mię błogością przed obliczem twojem«.
8.DĄBR.WUL.1973Oznajmiłeś mi drogi żywota i napełnisz mię błogością przed obliczem twoim.
9.TYSIĄCL.WYD5Dałeś mi poznać drogi życia i napełnisz mnie radością przed obliczem Twoim.
10.BRYTYJKADałeś mi poznać drogi żywota, Napełnisz mnie błogością przez obecność twoją.
11.POZNAŃSKANauczyłeś mnie dróg życia, a obecność Twoja napełnia mnie radością<<.
12.WARSZ.PRASKAUkazałeś mi drogi, które wiodą do życia, a Twoja obecność napełnia mnie radością.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dałeś mi wyjaśnić drogi życia, z Twego oblicza napełnisz mnie radością.
14.EIB.BIBLIA.2016Dałeś mi poznać drogi życia, pełną radość przebywania w Twojej obecności.