« DzA 2:28 Dzieje Apostolskie 2:29 DzA 2:30 » 

1.WUJEK.1923Mężowie bracia! niech się godzi bezpiecznie mówić do was o Patryarsze Dawidzie, że umarł i pogrzebion jest, i grób jego jest u nas aż do dnia dzisiejszego.
2.RAKOW.NTMężowie bracia! godzi się mówić beśpiecznie do was, o Patryarsze Dawidzie, iż i dokonał żywota, i pogrzebion jest, i grób jego jest między nami aż do dnia tego.
3.GDAŃSKA.1881Mężowie bracia! mogę bezpiecznie mówić do was o patryjarsze Dawidzie, żeć umarł i pogrzebiony jest, a grób jego jest u nas aż do dnia dzisiejszego.
4.GDAŃSKA.2017Mężowie bracia, mogę swobodnie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grobowiec znajduje się u nas aż do dziś.
5.JACZEWSKIMężowie bracia, mogę śmiało mówić do was o patryarchu Dawidzie, że umarł on i pogrzebiony jest, i że grób jego jest w pośrodku nas aż dotąd.
6.SZCZEPAŃSKIMężowie Bracia! Niechże mi wolno będzie, odnośnie do Dawida patryarchy, śmiało wam powiedzieć, że umarł i został pogrzebany, bo i grób jego mamy wśród siebie aż po dzień dzisiejszy.
7.TYSIĄCL.WYD5Bracia, wolno powiedzieć do was otwarcie, że patriarcha Dawid umarł i został pochowany w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy.
8.BRYTYJKAMężowie bracia, wolno mi otwarcie mówić do was o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grób jest u nas aż po dzień dzisiejszy.
9.POZNAŃSKABracia! Niech mi wolno będzie wyraźnie powiedzieć, że patriarcha Dawid, który umarł i został pochowany, a grób jego u nas dotychczas się znajduje,
10.WARSZ.PRASKABracia, bez żadnego wahania przypominam wam to, że praojciec Dawid umarł i został złożony w grobie, który znajduje się u nas aż po dzień dzisiejszy.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Mężowie bracia, z otwartością mogę do was powiedzieć o patriarsze Dawidzie, że umarł i został pogrzebany, a jego grobowiec jest pośród nas aż do tego dnia.