« DzA 2:31 Dzieje Apostolskie 2:32 DzA 2:33 » 

1.WUJEK.1923Tego Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkowie.
2.RAKOW.NTTego Jezusa wzbudził Bóg, czego wszyscy my jesteśmy świadkowie.
3.GDAŃSKA.1881Tegoć Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami.
4.GDAŃSKA.2017Tego to Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami.
5.JACZEWSKIJezus jest tym Chrystusem; Bóg go wzbudził z umarłych, i my wszyscy zmartwychwstania tego świadkami jesteśmy.
6.SZCZEPAŃSKITego to Jezusa Bóg wskrzesił, a myśmy wszyscy tego świadkami.
7.TYSIĄCL.WYD5Tego właśnie Jezusa wskrzesił Bóg, a my wszyscy jesteśmy tego świadkami.
8.BRYTYJKATego to Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy;
9.POZNAŃSKATego właśnie Jezusa Bóg wskrzesił, czego my wszyscy jesteśmy świadkami.
10.WARSZ.PRASKAOtóż tego Jezusa Bóg zmartwychwskrzesił, o czym my wszyscy dajemy świadectwo.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego Jezusa wskrzesił Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami.