« DzA 2:33 Dzieje Apostolskie 2:34 DzA 2:35 » 

1.WUJEK.1923Albowiem Dawid nie wstąpił do nieba, lecz sam powiada: Rzekł Pan Panu memu, siądź na prawicy mojéj,
2.RAKOW.NTAbowiem nie Dawid wstąpił na niebiosa; lecz mówi sam: Rzekł Pan panu memu, siądź po prawicy mej,
3.GDAŃSKA.1881Albowiemci Dawid nie wstąpił do nieba, lecz sam powiada: Rzekł Pan Panu memu, siądź po prawicy mojej,
4.GDAŃSKA.2017Dawid bowiem nie wstąpił do nieba, a jednak sam mówi: Powiedział Pan memu Panu: Siądź po mojej prawicy;
5.JACZEWSKIDawid nie wstąpił do nieba, i nie o sobie lecz o kim innym on mówił, gdy się wyraził: Rzekł Pan Panu memu, siedź po prawicy mojej,
6.SZCZEPAŃSKIAlbowiem Dawid nie wstąpił do niebios, a jednak powiada: »Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej,
7.TYSIĄCL.WYD5jak to sami widzicie i słyszycie. Bo Dawid nie wstąpił do nieba, a jednak powiada: Rzekł Pan do Pana mego: Siądź po prawicy mojej,
8.BRYTYJKAAlbowiem nie Dawid wstąpił do nieba, powiada bowiem sam: Rzekł Pan Panu memu: Siądź po prawicy mojej,
9.POZNAŃSKANie Dawid przecież wstąpił do nieba, sam bowiem mówi: >>Powiedział Pan do mego Pana: Usiądź po prawicy mojej,
10.WARSZ.PRASKABo przecież Dawid nie wstąpił sam do nieba, a jednak powiedział: Rzekł Pan do Pana mego: siądź po prawicy mojej,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem nie Dawid wstąpił do niebios, ale sam mówi: Rzekł Pan Panu memu: Usiądź z mojej prawej strony,