« DzA 2:36 Dzieje Apostolskie 2:37 DzA 2:38 » 

1.BUDNY.1574A usłyszawszy (to) zranieni są na sercu, i rzekli ku Piotrowi i inym Apostołom: Co uczyniemy mężowie bracia?
2.WUJEK.1923A usłyszawszy to, skruszeni są na sercu, i rzekli do Piotra i do innych Apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie bracia?
3.RAKOW.NTA usłyszawszy, przerażeni są na sercu, i rzekli do Piotra i innych Apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie bracia?
4.GDAŃSKA.1881A to słysząc, przerażeni są na sercu i rzekli do Piotra i do innych Apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie bracia?
5.GDAŃSKA.2017A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy robić, mężowie bracia?
6.JACZEWSKIUsłyszawszy to Żydzi zaboleli serdecznie, i rzekli do Piotra i do innych Apostołów: Cóż nam czynić wypada, Mężowie bracia?
7.SZCZEPAŃSKISłysząc to, przejęli się w sercu żalem i odezwali się do Piotra i do reszty Apostołów: Mężowie Bracia, cóż mamy począć?
8.DĄBR.WUL.1973Słysząc to przejęli się w sercu żalem i rzekli do Piotra i pozostałych Apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie bracia?
9.TYSIĄCL.WYD5Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów.
10.BRYTYJKAA gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia?
11.POZNAŃSKASłowa te wstrząsnęły nimi głęboko. Zapytali więc Piotra i pozostałych apostołów: "Bracia, co mamy czynić?"
12.WARSZ.PRASKAGdy usłyszeli te słowa, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Cóż mamy czynić, bracia?
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy to usłyszeli, przejęli się sercem oraz powiedzieli do Piotra i pozostałych apostołów: Co możemy uczynić, mężowie, bracia?
14.EIB.BIBLIA.2016Słowa te przeszyły ich do głębi serca. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów: Drodzy bracia, co mamy teraz robić?