« DzA 2:36 Dzieje Apostolskie 2:37 DzA 2:38 » 

1.WUJEK.1923A usłyszawszy to, skruszeni są na sercu, i rzekli do Piotra i do innych Apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie bracia?
2.RAKOW.NTA usłyszawszy, przerażeni są na sercu, i rzekli do Piotra i innych Apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie bracia?
3.GDAŃSKA.1881A to słysząc, przerażeni są na sercu i rzekli do Piotra i do innych Apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie bracia?
4.GDAŃSKA.2017A słysząc to, przerazili się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy robić, mężowie bracia?
5.JACZEWSKIUsłyszawszy to Żydzi zaboleli serdecznie, i rzekli do Piotra i do innych Apostołów: Cóż nam czynić wypada, Mężowie bracia?
6.SZCZEPAŃSKISłysząc to, przejęli się w sercu żalem i odezwali się do Piotra i do reszty Apostołów: Mężowie Bracia, cóż mamy począć?
7.TYSIĄCL.WYD5Gdy to usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych Apostołów.
8.BRYTYJKAA gdy to usłyszeli, byli poruszeni do głębi i rzekli do Piotra i pozostałych apostołów: Co mamy czynić, mężowie bracia?
9.POZNAŃSKASłowa te wstrząsnęły nimi głęboko. Zapytali więc Piotra i pozostałych apostołów: "Bracia, co mamy czynić?"
10.WARSZ.PRASKAGdy usłyszeli te słowa, przejęli się do głębi serca i zapytali Piotra i pozostałych apostołów: Cóż mamy czynić, bracia?
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy to usłyszeli, przejęli się sercem oraz powiedzieli do Piotra i pozostałych apostołów: Co możemy uczynić, mężowie, bracia?