« DzA 2:38 Dzieje Apostolskie 2:39 DzA 2:40 » 

1.WUJEK.1923Albowiem wam jest obietnica i dziatkom waszym i wszystkim, którzy są daleko, którekolwiek przyzowie Pan, Bóg nasz.
2.RAKOW.NTWam bowiem jest uczyniona ona obietnica, i dziatkom waszym, i wszytkim którzy daleko są, ile ich kolwiek przyzowie Pan Bóg nasz.
3.GDAŃSKA.1881Albowiemci wam ta obietnica należy i dziatkom waszym, i wszystkim, którzy daleko są, którekolwiek by powołał Pan, Bóg nasz.
4.GDAŃSKA.2017Obietnica ta bowiem dotyczy was, waszych dzieci i wszystkich, którzy są daleko, każdego, kogo powoła Pan, nasz Bóg.
5.JACZEWSKIDla was to, dla synów waszych a nawet i dla Pogan, których Pan Bóg wezwał do siebie spełnia się dziś objetnica Boża".
6.SZCZEPAŃSKIWam bowiem dano obietnice i synom waszym i tym wszystkim, co są w oddali, którychkolwiek Pan Bóg wasz powoła.
7.TYSIĄCL.WYD5Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła.
8.BRYTYJKAObietnica ta bowiem odnosi się do was i do dzieci waszych oraz do wszystkich, którzy są z dala, ilu ich Pan, Bóg nasz, powoła.
9.POZNAŃSKAMacie bowiem obietnicę wy i dzieci wasze oraz wszyscy, których z oddali wezwie Pan, Bóg nasz".
10.WARSZ.PRASKABo obietnica Boża dotyczy was, waszych dzieci i tych wszystkich, którzy są daleko, lecz zostali powołani przez Boga.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Gdyż obietnica jest dla was oraz dla waszych dzieci, i wszystkich, aż do dalekich, których nasz Pan Bóg sobie powoła.