« DzA 2:3 Dzieje Apostolskie 2:4 DzA 2:5 » 

1.WUJEK.1923I napełnieni byli wszyscy Ducha Świętego, i poczęli mówić rozmaitemi językami, jako im Duch Święty wymawiać dawał.
2.RAKOW.NTI napełnieni byli wszyscy Ducha świętego, i poczęli mówić innymi języki, jako on duch dawał im wymawiać.
3.GDAŃSKA.1881I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innemi językami, jako im Duch on dawał wymawiać.
4.GDAŃSKA.2017I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
5.JACZEWSKIi wszyscy stali się pełni Ducha świętego, i poczęli mówić rozmaitymi językami wedle tego, jak to Duch święty dawał każdemu z nich.
6.SZCZEPAŃSKIWszyscy też napełnieni zostali Duchem Świętym, i zaczęli mówić rozmaitymi językami, o ile im Duch Święty pozwalał się odzywać.
7.TYSIĄCL.WYD5I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić.
8.BRYTYJKAI napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym, i zaczęli mówić innymi językami, tak jak im Duch poddawał.
9.POZNAŃSKAA Duch Święty napełnił ich wszystkich, i zaczęli mówić obcymi językami, jak im Duch dawał.
10.WARSZ.PRASKAz ognia; rozdzieliły się i po jednym spoczęły, na każdym z osobna. Wtedy wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić obcymi językami, tak jak sam Duch pozwalał im mówić.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym oraz zaczęli mówić innymi językami, jak im Duch dawał wypowiedzieć.