« DzA 2:39 Dzieje Apostolskie 2:40 DzA 2:41 » 

1.WUJEK.1923I wiele innych słów świadczył i napominał ich, mówiąc: Wyzwólcie się od tego narodu przewrótnego.
2.RAKOW.NTI innych mów wielą oświadczał, i napominał, mówiąc: Zachowajcie się od narodu wykrętnego tego.
3.GDAŃSKA.1881I wielą inszych słów oświadczał się i napominał je, mówiąc: Wyzwólcie się od tego rodzaju przewrotnego.
4.GDAŃSKA.2017W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich: Ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia.
5.JACZEWSKII innemi jeszcze słowy długo przemawiał Piotr, dowodził i upominał, mówiąc: "Wynijdzcie z pośrodka tego świata zepsutego".
6.SZCZEPAŃSKIWielu też innemi słowy Piotr świadczył i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się z pośród tego przewrotnego plemienia!
7.TYSIĄCL.WYD5W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!
8.BRYTYJKAWielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego.
9.POZNAŃSKAPrzytoczył im jeszcze wiele innych świadectw i zachęcał: "Uwolnijcie się od przewrotności tego pokolenia".
10.WARSZ.PRASKAPotem mówił im Piotr jeszcze wiele innych rzeczy i tak ich upominał: Starajcie się wyrwać spośród tych przewrotnych ludzi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz także zaświadczył wieloma innymi słowami oraz wzywał, mówiąc: Dajcie się wyratować, z dala od tego przewrotnego rodu.