« DzA 2:39 Dzieje Apostolskie 2:40 DzA 2:41 » 

1.BUDNY.1574I inemi wielą słów oświadczał się i napominał je mówiąc: Zachowajcie się od rodu tego przewrotnego.
2.WUJEK.1923I wiele innych słów świadczył i napominał ich, mówiąc: Wyzwólcie się od tego narodu przewrótnego.
3.RAKOW.NTI innych mów wielą oświadczał, i napominał, mówiąc: Zachowajcie się od narodu wykrętnego tego.
4.GDAŃSKA.1881I wielą inszych słów oświadczał się i napominał je, mówiąc: Wyzwólcie się od tego rodzaju przewrotnego.
5.GDAŃSKA.2017W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał ich: Ratujcie się od tego przewrotnego pokolenia.
6.JACZEWSKII innemi jeszcze słowy długo przemawiał Piotr, dowodził i upominał, mówiąc: "Wynijdzcie z pośrodka tego świata zepsutego".
7.SZCZEPAŃSKIWielu też innemi słowy Piotr świadczył i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się z pośród tego przewrotnego plemienia!
8.DĄBR.WUL.1973Wielu też innymi słowy dawał świadectwo i zachęcał ich mówiąc: Ratujcie się spośród tego przewrotnego narodu.
9.TYSIĄCL.WYD5W wielu też innych słowach dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się spośród tego przewrotnego pokolenia!
10.BRYTYJKAWielu też innymi słowy składał świadectwo i napominał ich, mówiąc: Ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego.
11.POZNAŃSKAPrzytoczył im jeszcze wiele innych świadectw i zachęcał: "Uwolnijcie się od przewrotności tego pokolenia".
12.WARSZ.PRASKAPotem mówił im Piotr jeszcze wiele innych rzeczy i tak ich upominał: Starajcie się wyrwać spośród tych przewrotnych ludzi.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz także zaświadczył wieloma innymi słowami oraz wzywał, mówiąc: Dajcie się wyratować, z dala od tego przewrotnego rodu.
14.EIB.BIBLIA.2016W inny też sposób, jeszcze wyraźniej, składał im mocne świadectwo i zachęcał: Ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia!