« DzA 2:40 Dzieje Apostolskie 2:41 DzA 2:42 » 

1.WUJEK.1923Którzy tedy przyjęli mowę jego, ochrzczeni są: i przystało dnia onego jakoby trzy tysiące dusz.
2.RAKOW.NTKtórzy tedy chętnie przyjęli mowę jego, ponurzeni są. I przystało dnia onego ku nim dusz jakoby trzy tysiące.
3.GDAŃSKA.1881Którzy tedy wdzięcznie przyjęli słowa jego, ochrzczeni są i przystało dnia onego dusz około trzech tysięcy.
4.GDAŃSKA.2017Ci więc, którzy chętnie przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się tego dnia około trzech tysięcy dusz.
5.JACZEWSKICi tedy, co usłuchali nauki jego, przyjęli chrzest, a liczba ich dochodziła trzech tysięcy dusz.
6.SZCZEPAŃSKICi więc, co przyjęli słowa jego, zostali ochrzczeni; i przyłączyło się do nich w dniu owym około trzy tysiące dusz.
7.TYSIĄCL.WYD5Ci więc, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy dusz.
8.BRYTYJKACi więc, którzy przyjęli słowo jego, zostali ochrzczeni i pozyskanych zostało owego dnia około trzech tysięcy dusz.
9.POZNAŃSKACi, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni, a liczba ich w tym dniu wzrosła do trzech tysięcy osób.
10.WARSZ.PRASKAW ten sposób ci, którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I przyłączyło się do nich tego dnia około trzech tysięcy ludzi.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zostali ochrzczeni ci, którzy chętnie przyjmowali jego słowo; i w tym dniu zostało przyłączonych blisko trzy tysiące osób.