« DzA 2:4 Dzieje Apostolskie 2:5 DzA 2:6 » 

1.WUJEK.1923A byli w Jeruzalem mieszkający Żydowie, mężowie nabożni ze wszego narodu, który jest pod niebem.
2.RAKOW.NTA byli w Jeruzalem mieszkający Żydowie, mężowie bogobojni, ze wszego narodu onych, którzy są pod niebem.
3.GDAŃSKA.1881A byli w Jeruzalemie mieszkający Żydowie, mężowie nabożni, z każdego narodu tych, którzy są pod niebem.
4.GDAŃSKA.2017A przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężczyźni pobożni, ze wszystkich narodów pod niebem.
5.JACZEWSKIByli zaś wówczas w Jerozolimie Żydzi pobożni ze wszystkich krajów, które są pod słońcem.
6.SZCZEPAŃSKIA w Jerozolimie mieszkali Żydzi, ludzie bogobojni z wszelkiego narodu pod niebem.
7.TYSIĄCL.WYD5Przebywali wtedy w Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod słońcem.
8.BRYTYJKAA przebywali w Jerozolimie Żydzi, mężowie nabożni, spośród wszystkich ludów, jakie są pod niebem;
9.POZNAŃSKAZnajdowali się wówczas w Jerozolimie mieszkańcy Judei i ludzie pobożni ze wszystkich narodowości.
10.WARSZ.PRASKAPrzebywali zaś wtedy w Jerozolimie Żydzi pobożni ze wszystkich narodów zamieszkujących ziemię.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A byli Żydzi, którzy przebywali w Jerozolimie, pobożni mężowie, z każdego ludu pod niebem.