« DzA 2:8 Dzieje Apostolskie 2:9 DzA 2:10 » 

1.WUJEK.1923Parthowie i Medowie i Elamitowie i mieszkający w Mesopotamii, w Żydowskiéj ziemi i w Kapadocyi, w Poncie i w Azyi,
2.RAKOW.NTMy Parthowie, i Medowie, i Elamitowie, i którzy mieszkamy w Mezopotamiey, Judskiej ziemi też i w Kapadocyey, Poncie, i Azyiey,
3.GDAŃSKA.1881Partowie i Medowie, i Elamitowie, i którzy mieszkamy w Mezopotamii, w Judzkiej ziemi, i w Kapadocyi, w Poncie, i w Azyi;
4.GDAŃSKA.2017Partowie, Medowie, Elamici i ci, którzy mieszkają w Mezopotamii, Judei, Kapadocji, w Poncie i Azji;
5.JACZEWSKIJesteśmy tu jako Partowie, i Medowie, i Elamici; jesteśmy tu jako mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocyi, Pontu i Azyi,
6.SZCZEPAŃSKIPartowie i Medowie, i Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kappadocyi, Pontu i Azyi,
7.TYSIĄCL.WYD5Partowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,
8.BRYTYJKAPartowie i Medowie, i Elamici, i mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu i Azji,
9.POZNAŃSKAMy Partowie, Medowie, Eliamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei i Kapadocji, Pontu, Azji,
10.WARSZ.PRASKAPartowie i Medowie, Elamici i mieszkańcy Mezopotamii, Judei oraz Kapadocji, Pontu i Azji,
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Partowie, Medowie, Elamici oraz ci, zamieszkujący Mezopotamię, Judeę, Kapadocję, Pont i Azję,