« Dan 9:19 Księga Daniela 9:20 Dan 9:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923A gdym jeszcze mówił i modlił się, a wyznawałem grzechy moje i grzechy ludu mego Izraelskiego i pokładałem prośby moje przed obliczem Boga mego, o górę świętą Boga mego:
2.GDAŃSKA.1881A gdym ja jeszcze mówił, i modliłem się, i wyznawałem grzech mój i grzech ludu mego Izraelskiego, i przekładałem modlitwę moję przed twarzą Pana, Boga mego, za górę świętobliwości Boga mego;
3.GDAŃSKA.2017A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem swój grzech oraz grzech mego ludu Izraela, i zanosiłem swoje błagania przed PANA, mojego Boga, za świętą górę mojego Boga;
4.TYSIĄCL.WYD1Jeszcze mówiłem i modliłem się, i wyznawałem grzechy swoje i grzechy ludu mego izraelskiego, i zanosiłem błaganie przed Boga mego, Jahwe, za górę świętą Boga mego —
5.TYSIĄCL.WYD5Gdy jeszcze mówiłem i modliłem się, wyznając grzechy swoje, swojego narodu, Izraela, i składając przed Panem, Bogiem moim, błagania za świętą górę mojego Boga,
6.BRYTYJKAA gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech i grzech mojego ludu izraelskiego, i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Pana, mojego Boga, za świętą górę mojego Boga,
7.POZNAŃSKAJeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem swój grzech i grzech mojego narodu izraelskiego, i zanosiłem moje błaganie przed oblicze Jahwe, mojego Boga, za górę świętą mojego Boga,
8.WARSZ.PRASKAKiedy tak mówiłem, przedkładając moje błagania i wyznając grzechy zarówno moje, jak i całego ludu, kiedy modliłem się do Pana, Boga mojego na górze świętej mojego Boga,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I ja jeszcze mówiłem, modliłem się, wyznawałem mój grzech oraz grzech izraelskiego ludu oraz zanosiłem mą prośbę przed oblicze WIEKUISTEGO, mojego Boga, za Bożą górę oddzielenia.
10.EIB.BIBLIA.2016A gdy jeszcze mówiłem, modliłem się i wyznawałem mój grzech oraz grzech mojego ludu, Izraela, i zanosiłem moje błaganie przed oblicze PANA, mojego Boga, za świętą górę mojego Boga -