« Dan 9:2 Księga Daniela 9:3 Dan 9:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923I obróciłem oblicze moje do Pana, Boga mego, abym prosił i modlił się w pościech, w worze i w popiele. A modliłem się Panu, Bogu memu i wyznawałem a rzekłem:
2.GDAŃSKA.1881I obróciłem oblicze moje do Pana Boga, szukając go modlitwą i prośbami w poście i w worze i w popiele.
3.GDAŃSKA.2017I zwróciłem swoją twarz do Pana Boga, by szukać go modlitwą i błaganiem, w poście, worze i popiele.
4.TYSIĄCL.WYD1Zwróciłem się do Pana Boga, ażeby szukać modlitwy i błagania w poście, worze i popiele.
5.TYSIĄCL.WYD5Zwróciłem, więc swe oblicze do Pana Boga, oddając się modlitwie i błaganiu w postach, pokucie i popiele.
6.BRYTYJKAI zwróciłem swoje oblicze na Pana, Boga, aby się modlić, błagać, w poście, we włosiennicy i popiele.
7.POZNAŃSKAZwróciłem swe oblicze do Pana Boga, aby Go prosić, zanosząc modlitwę i błaganie w poście, worze [pokutnym] i popiele.
8.WARSZ.PRASKAZwróciłem moje oblicze w stronę Pana Boga, żeby zanosić do Niego prośby i błagania, poszcząc w worze pokutnym i w popiele.
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc zwróciłem moje oblicze do Pana, prawdziwego Boga, pytając Go modlitwą, prośbami, w poście, w worze oraz w popiele.
10.EIB.BIBLIA.2016Zwróciłem się z tym do Pana, Boga, aby zgłębić tę rzecz w modlitwie, w prośbach o miłosierdzie, w poście, we włosiennicy i w popiele.