« Apok 1:9 Apokalipsa Jana 1:10 Apok 1:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Byłem w duchu wdzień pański, i usłyszałem za sobą głos wielki, jako trąby mówiącej:
2.WUJEK.1923Byłem w duchu w dzień Pański i słyszałem głos za sobą wielki jako trąby,
3.RAKOW.NTByłem w duchu w Pański dzień, i słyszałem głos za sobą wielki jako trąby,
4.GDAŃSKA.1881Byłem w zachwyceniu ducha w dzień Pański i słyszałem za sobą głos wielki jako trąby, mówiący:
5.GDAŃSKA.2017Znalazłem się w zachwyceniu Ducha w dniu Pańskim i usłyszałem za sobą głos potężny jakby trąby;
6.JACZEWSKIJednej niedzieli byłem w zachwyceniu i usłyszałem wielki głos, jakoby głos trąby,
7.APOKALYPSIS.1905Byłem w zachwyceniu w dzień pański; i usłyszałem za sobą głos wielki, jako trąby
8.DĄBR.WUL.1973Doznałem zachwycenia w duchu w dzień Pański i usłyszałem za sobą głos wielki jakby trąby mówiącej:
9.DĄBR.GR.1961Doznałem zachwycenia w duchu w dzień Pański i usłyszałem za sobą głos wielki, jak gdyby trąby głoszącej:
10.TYSIĄCL.WYD5Doznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos, jak gdyby trąby
11.BRYTYJKAW dzień Pański popadłem w zachwycenie i usłyszałem za sobą głos potężny, jakby trąby, który mówił:
12.POZNAŃSKADoznałem zachwycenia w dzień Pański i posłyszałem za sobą potężny głos jak gdyby trąby
13.WARSZ.PRASKApewnego dnia Pańskiego popadłem w zachwyt i usłyszałem za sobą głos jakby potężnej trąby,
14.KALETAByłem w duchu w Pański dzień i słyszałem za sobą głos wielki jako trąby,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.W dniu Pańskim pojawiłem się w Duchu i usłyszałem za mną potężny głos jakby trąby, który mówił:
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW dniu Pańskim zawładnął mną Duch i usłyszałem za sobą potężny głos. Przypominał dźwięk trąby. Mówił on do mnie:
17.TOR.NOWE.PRZ.Byłem w Duchu w dniu Pańskim i usłyszałem za sobą potężny głos jakby trąby, mówiący: