« Apok 1:19 Apokalipsa Jana 1:20 Apok 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Tajemnica siedmi gwiazd któreś widział na prawicy mojej, i siedm świeczników złotych: Siedm gwiazd, aniołowie są siedmi zborów. A siedm świeczników któreś widział, siedm zborów są.
2.WUJEK.1923Tajemnicé siedmi gwiazd, któreś widział w prawéj ręce mojéj, i siedm lichtarzów złotych. Siedm gwiazd są Aniołowie siedmi kościołów, a siedm lichtarzów są siedm kościołów.
3.RAKOW.NTTajemnicę onych siedmi gwiazd któreś widział na prawicy mojej, i onych siedmi świeczników złotych. Ona siedm gwiazd, Aniołowie siedmi Zborów są; A one siedm świeczników, któreś widział, siedm Zborów są.
4.GDAŃSKA.1881Tajemnicę onych siedmiu gwiazd, któreś widział w prawej ręce mojej i siedmiu świeczników złotych. Siedm onych gwiazd są Aniołowie siedmiu zborów, a siedm świeczników, któreś widział, jest siedm zborów.
5.GDAŃSKA.2017Tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce i siedmiu złotych świeczników jest taka: siedem gwiazd to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, które widziałeś, to siedem kościołów.
6.JACZEWSKITymczasem wiedz o tem, co znaczy siedem gwiazd i siedem świeczników złotych. Otóż siedem gwiazd, - jest to siedmiu aniołów, którzy mają straż nad siedmiu kościołami; a siedem świeczników - jest to siedem kościołów.
7.APOKALYPSIS.1905o tajemnicy siedmiu gwiazd, któreś widział w prawicy mojej, i o siedmiu świecznikach złotych. Siedm gwiazd są aniołowie siedmiu zborów; a siedm świeczników, któreś widział, jest siedm zborów.
8.DĄBR.WUL.1973(Opisz) tajemnicę siedmiu gwiazd, któreś widział w prawicy mojej, i siedmiu złotych świeczników. Siedem gwiazd to Aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników to siedem Kościołów.
9.DĄBR.GR.1961(Opisz) tajemnicę siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawicy i siedmiu świeczników złotych. Siedem gwiazd, to Aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników, to siedem kościołów.
10.TYSIĄCL.WYD5Co do tajemnicy siedmiu gwiazd, które ujrzałeś w mojej prawej ręce, i co do siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd - to są aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników - to jest siedem Kościołów.
11.BRYTYJKACo do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej dłoni mojej, i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd, to aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników, to siedem zborów.
12.POZNAŃSKAA oto tajemnica siedmiu gwiazd, któreś ujrzał w mojej prawej ręce, i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd - to aniołowie siedmiu Kościołów, a siedem świeczników - to siedem Kościołów".
13.WARSZ.PRASKAA oto znaczenie siedmiu gwiazd, które trzymam w mym prawym ręku, i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd – to aniołowie siedmiu Kościołów, siedem świeczników zaś – to siedem Kościołów.
14.KALETATajemnicę siedmiu gwiazd, które widziałeś w prawej_ręce mojej i siedmiu świeczników złotych. Siedem gwiazd aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników, siedem zborów jest.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tajemnicę siedmiu gwiazd, które ujrzałeś na mej prawicy oraz siedmiu złotych podstawek do lamp. Siedem gwiazd są aniołami siedmiu zborów, a siedem podstawek do lamp są siedmioma zgromadzeniami wybranych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCo do tajemnicy siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej ręce, i siedmiu złotych świeczników, wyjaśniam: Siedem gwiazd to aniołowie siedmiu kościołów, a siedem świeczników - siedem kościołów.
17.TOR.NOWE.PRZ.Oto tajemnica siedmiu gwiazd, które widziałeś w mojej prawej dłoni i siedmiu złotych świeczników: siedem gwiazd, to są aniołowie siedmiu zborów, a siedem świeczników, które widziałeś, to jest siedem zborów.