« 2Tes 1:9 2 List do Tesaloniczan 1:10 2Tes 1:11 » 

1.WUJEK.1923Gdy przyjdzie, aby był uwielbion w świętych swoich, i dziwnym się stał we wszystkich, którzy uwierzyli, iż wiara jest dana świądectwu naszemu u was w on dzień.
2.RAKOW.NTGdy przyjdzie aby był uwielbion w świętych swoich, i aby się dziwnym sstał we wszytkich którzy uwierzyli, iż uwierzono świadectwu naszemu u was, w dzień on.
3.GDAŃSKA.1881Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w świętych swoich i aby się dziwnym okazał we wszystkich wierzących (dlatego iż uwierzono naszemu świadectwu u was) w on dzień.
4.GDAŃSKA.2017Gdy przyjdzie, aby był uwielbiony w swoich świętych i podziwiany w tym dniu przez wszystkich wierzących, ponieważ wśród was uwierzono naszemu świadectwu.
5.JACZEWSKIktórą się on otoczy w pośród świętych swoich i w podziw wprawi tych, którzy weń wierzyli. Słyszeliście naukę naszą o onym dniu.
6.SYMONgdy przyjdzie, aby w on dzień uwielbion był w świętych swoich, i dziwnym się okazał we wszystkich, którzy uwierzyli: a nasze u was świadectwo znalazło wiarę.
7.TYSIĄCL.WYD5w owym dniu, kiedy przyjdzie, aby być uwielbionym w świętych swoich i okazać się godnym podziwu tych wszystkich, którzy uwierzyli, bo wy daliście wiarę naszemu świadectwu.
8.BRYTYJKAgdy przyjdzie w owym dniu, aby być uwielbionym wśród świętych swoich i podziwianym przez wszystkich, którzy uwierzyli, bo świadectwu naszemu uwierzyliście.
9.POZNAŃSKAw dniu, w którym przyjdzie, aby być uwielbiony w swoich świętych i podziwiany przez wszystkich wierzących w Niego.
10.WARSZ.PRASKAw owym dniu, kiedy to przyjdzie On, aby być uwielbionym przez tych, którzy do Niego należą, i być podziwianym przez swoich wyznawców. Z ich liczby jesteście również wy, dlatego że uwierzyliście nauce przez nas głoszonej.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.kiedy przyjdzie by zostać uwielbionym w jego świętych oraz być podziwiany przez wszystkich wierzących w każdym czasie (ponieważ nasze świadectwo znalazło u was wiarę).