« 2Tes 1:10 2 List do Tesaloniczan 1:11 2Tes 1:12 » 

1.WUJEK.1923Dlaczego téż modlimy się zawsze za was, aby was Bóg nasz uczynił godnymi wezwania swego, i wypełnił wszystkę wolą dobrotliwości i sprawę wiary w mocy,
2.RAKOW.NTDla czego też modlimy się zawsze za was, aby was godnymi uczynił wezwania Bóg nasz, i wypełnił wszytko upodobanie dobroci swej, i uczynek wiary w mocy.
3.GDAŃSKA.1881Dlaczego też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz godnymi was uczynił powołania tego i wypełnił wszystko upodobanie dobrotliwości swojej, i skutek wiary w mocy.
4.GDAŃSKA.2017Dlatego też nieustannie modlimy się za was, aby nasz Bóg uznał was za godnych tego powołania i wypełnił wszelkie upodobanie swojej dobroci i dzieła wiary w mocy;
5.JACZEWSKIOtóż, zawsze modlimy się o to, aby Bóg nasz nie odmawiał wam powołania swego; aby darzył was pełnością dobrych pożądań; i aby dzieła wiary waszej dokonywał w was:
6.SYMONDlatego modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych wezwania Swego, i wszystko dobre, w którem podoba sobie, i dzieło wiary waszej wypełnił w was mocą Swoją:
7.TYSIĄCL.WYD5Dlatego modlimy się stale za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania i aby z mocą wypełnił w was wszelkie pragnienie dobra oraz działanie wiary.
8.BRYTYJKAW tej myśli też modlimy się zawsze za was, aby Bóg nasz uznał was za godnych powołania i w mocy doprowadził do końca wszystkie wasze dobre zamierzenia i dzieła wiary,
9.POZNAŃSKAA wy uwierzyliście naszemu świadectwu i dlatego nieustannie modlimy się za was. Niech Bóg nasz uczyni was godnymi powołania i swoją mocą spełni wszystkie wasze dobre pragnienia - dzieło wiary waszej.
10.WARSZ.PRASKADlatego modlimy się za was nieustannie, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania, aby potęgował w was coraz bardziej wszelkie pragnienie dobra i pomnażał uczynki wypływające z wiary.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Dlatego zawsze się za was modlimy, by nasz Bóg uznał was za godnych powołania oraz w mocy i skutkiem wiary, wypełnił całą łaską szlachetności.