« 2Tes 1:11 2 List do Tesaloniczan 1:12 2Tes 2:1 » 

1.WUJEK.1923Aby było rozsławione imię święcenie Pana naszego Jezusa Chrystusa w was, a wy w nim podług łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
2.RAKOW.NTAby było rozsławione imię Pana naszego JEzusa Christusa w was, a my w nim, według łaski Boga naszego, i Pana Jezusa Christusa.
3.GDAŃSKA.1881Aby było uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
4.GDAŃSKA.2017Aby imię naszego Pana Jezusa Chrystusa zostało uwielbione w was, a wy w nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.
5.JACZEWSKIaby tym sposobem imię Pana naszego Jezusa Chrystusa jaśniało w was, a my w niem: a to mocą łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
6.SYMONaby było uwielbione Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, w was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
7.TYSIĄCL.WYD5Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa - a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
8.BRYTYJKAaby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
9.POZNAŃSKAAby było w was uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
10.WARSZ.PRASKAW ten sposób będzie w was uwielbione imię Pana naszego Jezusa, a w Nim wy także za łaską Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby zostało w was wysławione Imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, a wy w nim, według łaski naszego Boga oraz Pana Jezusa Chrystusa.