« 2Tes 1:11 2 List do Tesaloniczan 1:12 2Tes 2:1 » 

1.BUDNY.1574Jakoby rozsławione imię pana naszego Jesusa Christa w was, a wy wniem wedle łaski Boga naszego i Pana Jesusa Christa.
2.WUJEK.1923Aby było rozsławione imię święcenie Pana naszego Jezusa Chrystusa w was, a wy w nim podług łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
3.RAKOW.NTAby było rozsławione imię Pana naszego JEzusa Christusa w was, a my w nim, według łaski Boga naszego, i Pana Jezusa Christusa.
4.GDAŃSKA.1881Aby było uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
5.GDAŃSKA.2017Aby imię naszego Pana Jezusa Chrystusa zostało uwielbione w was, a wy w nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.
6.JACZEWSKIaby tym sposobem imię Pana naszego Jezusa Chrystusa jaśniało w was, a my w niem: a to mocą łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
7.SYMONaby było uwielbione Imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, w was, a wy w Nim, według łaski Boga naszego, i Pana Jezusa Chrystusa.
8.DĄBR.WUL.1973Aby wśród was rozsławione było imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w nim według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
9.TYSIĄCL.WYD5Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego, Jezusa Chrystusa - a wy w Nim - za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
10.BRYTYJKAaby imię Pana naszego Jezusa Chrystusa było uwielbione w was, a wy w nim, według łaski Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
11.POZNAŃSKAAby było w was uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa.
12.WARSZ.PRASKAW ten sposób będzie w was uwielbione imię Pana naszego Jezusa, a w Nim wy także za łaską Boga i Pana naszego Jezusa Chrystusa.
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Aby zostało w was wysławione Imię naszego Pana Jezusa Chrystusa, a wy w nim, według łaski naszego Boga oraz Pana Jezusa Chrystusa.
14.EIB.BIBLIA.2016żeby w ten sposób zostało uwielbione wśród was imię naszego Pana, Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, według łaski naszego Boga i Pana Jezusa Chrystusa.