« 2Tes 1:8 2 List do Tesaloniczan 1:9 2Tes 1:10 » 

1.WUJEK.1923Którzy kaźni odniosą w zatraceniu wiecznem od obliczności Pańskiéj i od chwały mocy jego;
2.RAKOW.NTKtórzy kaźń odniosą, zatracenie wieczne, od obliczności Pańskiej, i od sławnej siły jego;
3.GDAŃSKA.1881Którzy pomstę odniosą, wieczne zatracenie od obliczności Pańskiej i od chwały mocy jego.
4.GDAŃSKA.2017Poniosą oni karę, wieczne zatracenie od oblicza Pana i od chwały jego mocy;
5.JACZEWSKIZa karę odrzuceni oni zostaną na wieki od oblicza Pańskiego i wyłączeni od uczestnicwa w wielkiej chwale,
6.SYMONOdniosą oni kary wieczne w zatraceniu, odtrąceni od oblicza Pańskiego i od chwały majestatu Jego:
7.TYSIĄCL.WYD5Poniosą oni karę wiecznej zagłady [z dala] od oblicza Pańskiego i od potężnego majestatu Jego
8.BRYTYJKAPoniosą oni karę: zatracenie wieczne, oddalenie od oblicza Pana i od mocy chwały jego,
9.POZNAŃSKAPoniosą oni karę wiecznego odrzucenia od oblicza Pana i od Jego potężnego majestatu
10.WARSZ.PRASKASpotka ich za to kara w postaci wiecznej zagłady oraz odrzucenia od oblicza Pańskiego i Jego potężnego majestatu
11.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oni zapłacą karę wiecznej zagłady, z dala od oblicza Pana oraz od chwały jego mocy;