« Mar 9:9 Ewangelia Marka 9:10 Mar 9:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I trzymali (tę) rzecz u siebie spierając się: co to jest zmartwych wstać?
2.WUJEK.1923(9:9) I zachowali słowo u siebie, pytając się między sobą, coby było, kiedy zmartwychwstanie?
3.RAKOW.NTI zatrzymali onę mowę u siebie, sprzeczając się, co jest to, zmartwych wstać.
4.GDAŃSKA.1881A tak oni zatrzymali tę rzecz u siebie, pytając się między sobą, co by to było zmartwychwstać.
5.GDAŃSKA.2017I zachowali te słowa dla siebie, rozprawiając między sobą, co znaczy powstać z martwych.
6.SZCZEPAŃSKI<To> więc słowo zachowali dla siebie, rozprawiając, coby znaczyło: »Gdy On zmartwychwstanie«.
7.GRZYM1936A zapamiętali sobie zdarzenie, rozmyślając między sobą, coby mogło znaczyć owo zmartwychwstanie.
8.DĄBR.WUL.1973(9:9) I zachowali milczenie o tym zdarzeniu, a między sobą rozprawiali, cóż by to znaczyło: gdy zmartwychwstanie.
9.DĄBR.GR.1961(9:9) I zachowali milczenie o tym zdarzeniu, a między sobą rozprawiali, co by to znaczyło: zmartwychwstanie.
10.TYSIĄCL.WYD5Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy powstać z martwych.
11.BRYTYJKAI zachowali to słowo u siebie, ale zastanawiali się między sobą, co to znaczy powstanie z martwych.
12.POZNAŃSKAI dobrze zachowali w pamięci to słowo, rozprawiając, co oznacza zmartwychwstanie.
13.WARSZ.PRASKAZachowali tedy ten nakaz i tylko między sobą zastanawiali się, co to znaczy: powstać z martwych.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem zatrzymali tę sprawę przy sobie, dyskutując, co znaczy powstać z martwych.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZachowali więc to słowo, jednak rozważali między sobą, co to znaczy powstać z martwych.
16.TOR.NOWE.PRZ.I zachowali to słowo, rozprawiając między sobą: Co to jest powstanie z martwych?