« Mar 9:29 Ewangelia Marka 9:30 Mar 9:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A z tamtąd wyszedszy szli przez Galileą, a niechciał aby kto wiedział.
2.WUJEK.1923(9:29) I wyszedłszy ztamtąd, przeszli przez Galileą, a nie chciał, aby kto wiedział.
3.RAKOW.NTA stamtąd wyszedszy, przeszli przez Galileą; a nie chciał aby kto wiedział.
4.GDAŃSKA.1881A stamtąd wyszedłszy, szli z sobą przez Galileję; ale nie chciał, aby kto o tem wiedział.
5.GDAŃSKA.2017A wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę. On jednak nie chciał, aby ktoś o tym wiedział.
6.SZCZEPAŃSKIA wyszedłszy stamtąd, podróżowali po Galilei; On atoli nie chciał, aby ktokolwiek wiedział.
7.GRZYM1936Odeszli stąd i przeszli przez Galileję; a nie chciał, żeby o tem kto wiedział.
8.DĄBR.WUL.1973(9:29) I wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileję, a nie chciał, aby ktokolwiek wiedział.
9.DĄBR.GR.1961(9:29) I wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileję, a nie chciał, aby ktokolwiek o tym wiedział.
10.TYSIĄCL.WYD5Po wyjściu stamtąd przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o tym wiedział.
11.BRYTYJKAI wyszedłszy stamtąd, przechodzili przez Galileę; a nie chciał, aby ktoś o tym wiedział.
12.POZNAŃSKAA kiedy wyszli stamtąd, przechodzili przez Galileę i nie chciał, aby o tym wiedziano.
13.WARSZ.PRASKAA później, wyszedłszy stamtąd, szli przez Galileę. Lecz On nie chciał, żeby ktokolwiek o tym wiedział.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Potem wyszedł stamtąd i przechodzili przez Galileę; a nie chciał, aby ktoś to wiedział.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo wyjściu stamtąd przechodzili przez Galileę. Nie chciał jednak, aby ktoś o tym wiedział.
16.TOR.NOWE.PRZ.I wyszli stamtąd, i przechodzili przez Galileę; a nie chciał, aby ktoś o tym wiedział.