« Mar 9:42 Ewangelia Marka 9:43 Mar 9:44 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Jeśli cię też obrazi ręka twoja odetni ją, dobrze tobie jest kliszawym do żywota wniść, niż obie ręce mając iść do gehenny, do ognia nieugaszonego.
2.WUJEK.1923(9:42) A jeźliby ręka twa gorszyła cię, odetnij ją: lepiéj jest tobie wniść do żywota ułomnym, niż mając obie ręce, iść do piekła w ogień nieugaszony,
3.RAKOW.NTA jeśliby zgarszała cię ręka twa, odetni ją; dobrze jest tobie ułomnym do onego żywota wniść, niż dwie ręce mając odejść do Gehenny w ogień on nieugaszony,
4.GDAŃSKA.1881A jeźliby cię gorszyła ręka twoja, odetnij ją; bo lepiej jest tobie ułomnym wnijść do żywota, niżeli dwie ręce mając, iść do piekła w on ogień nieugaszony,
5.GDAŃSKA.2017Jeśli twoja ręka jest ci powodem upadku, odetnij ją. Lepiej bowiem jest dla ciebie ułomnym wejść do życia, niż mając dwie ręce, pójść do piekła, w ogień nieugaszony;
6.SZCZEPAŃSKIA przeto, jeśli twa ręka ciągnie cię do grzechu, odetnij ją; lepiej dla ciebie wejść do żywota z jedną ręką, niż mając ręce obie, pójść do piekła, w ogień nieugaszalny.
7.GRZYM1936Jeśli ręka twoja gorszy cię, utnij ją, bo lepiej ci kaleką wejść do żywota, niż z obu rękoma do piekła w ogień nieugaszony,
8.DĄBR.WUL.1973(9:42) A jeśliby ręka twa gorszyła cię, odetnij ją: lepiej jest dla ciebie ułomnym wnijść do żywota, niż obie ręce mając, pójść do piekła w ogień nieugaszony:
9.DĄBR.GR.1961A jeżeliby ręka twoja gorszyła cię, odetnij ją: lepiej będzie dla ciebie ułomnym wejść do żywota, niż mając obie ręce, pójść do piekła w ogień nieugaszony.
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśli zatem Twoja ręka jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony.
11.BRYTYJKAA jeśli cię gorszy ręka twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść kaleką do żywota, niż mieć dwoje rąk, a pójść do piekła, w ogień nieugaszony,
12.POZNAŃSKAJeśli twoja ręka doprowadza cię do złego, odetnij ją. Lepiej ci przecież wejść do życia bez ręki, aniżeli z dwiema rękami pójść do piekła, w ogień, który nie gaśnie.
13.WARSZ.PRASKAA jeśli twója własna ręka jest ci powodem do grzechu, to odetnij ją. Lepiej bowiem będzie, gdy jako jednoręki wejdziesz do [królestwa] życia, niż żebyś miał, posiadając obie ręce, pójść do piekła, w ogień, który nigdy nie gaśnie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli by cię gorszyła twoja ręka odetnij ją; lepiej jest tobie ułomnym wejść do życia, niż mając dwie ręce, odejść do gehenny, w ogień nieugaszony.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITJeśli więc twoja ręka przywodzi cię do upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie kalekim wkroczyć w życie, niż mieć dwoje rąk i trafić do miejsca wiecznej kary, w ogień nieugaszony,
16.TOR.NOWE.PRZ.I jeśli twoja ręka jest powodem do upadku, odetnij ją; lepiej jest tobie wejść kalekim do życia, niż mając dwie ręce, odejść do Gehenny, w ogień nieugaszony,