« Mar 9:44 Ewangelia Marka 9:45 Mar 9:46 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli noga twoja obraża cię, odetni ją; dobrze jest tobie wniść chromym do żywota, niż mając obie nodze być wrzucony do gehenny do ognia nieugaszonego.
2.WUJEK.1923(9:44) A jeźli cię noga twoja gorszy, utnij ją: lepiéj jest tobie wniść chromym do żywota wiecznego, niż mając obie nodze, być wrzuconym do piekła ognia nie ugaszonego,
3.RAKOW.NTA jeśliby noga twa zgarszała cię, odetni ją; dobrze jest tobie wniść do onego żywota chromym, niż dwie nodze mając być wrzuconym do Gehenny w ogień on nieugaszony,
4.GDAŃSKA.1881A jeźliby cię noga twoja gorszyła, odetnij ją; bo lepiej tobie chromym wnijść do żywota, niżeli dwie nogi mając, być wrzuconym do piekła, w ogień nieugaszony,
5.GDAŃSKA.2017A jeśli twoja noga jest ci powodem upadku, odetnij ją. Lepiej bowiem jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż mając dwie nogi, zostać wrzuconym do piekła, w ogień nieugaszony;
6.SZCZEPAŃSKIA jeśli noga twoja ciągnie cię do grzechu, odetnij ją; lepiej dla ciebie wejść chromym do żywota [wiecznego], niż mając nogi obydwie, wrzuconym być w piekło {ognia nieugaszalnego,
7.GRZYM1936I jeśli noga twoja gorszy cię, utnij ją, bo lepiej ci wejść kulawym do żywota, aniżeli z obu nogami do piekła w ogień nieugaszony,
8.DĄBR.WUL.1973(9:44) A jeśli noga twoja gorszy cię, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wnijść do żywota wiecznego, niż obie nogi mając, być wrzuconym do piekła ognia nieugaszonego:
9.DĄBR.GR.1961I jeżeliby noga twoja gorszyła cię, odetnij ją: lepiej będzie dla ciebie wejść chromym do żywota, niż mając obie nogi, być wrzuconym do piekła.
10.TYSIĄCL.WYD5I jeśli twoja noga jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z dwiema nogami być wrzuconym do piekła.
11.BRYTYJKAA jeśli cię gorszy noga twoja, odetnij ją; lepiej jest dla ciebie wejść kulawym do żywota, niż mieć dwie nogi, a być wrzuconym do piekła,
12.POZNAŃSKAI jeśli twoja noga doprowadza cię do złego, odetnij ją. Lepiej ci przecież wejść do życia bez nogi, aniżeli z dwiema nogami być wrzuconym do piekła.
13.WARSZ.PRASKALub jeśli twoja własna noga jest ci powodem do grzechu, to odetnij ją. Lepiej bowiem będzie, gdy z jedną nogą wejdziesz do życia, niż żebyś posiadając obie nogi miał być wrzucony do piekła.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli by cię gorszyła twoja noga odetnij ją; lepiej jest tobie chromym wejść do życia, niż mając dwie nogi zostać wrzuconym do gehenny, w ogień nieugaszony.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITRównież jeśli twoja stopa przywodzi cię do upadku, odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie kulawym wejść do życia, niż mieć dwie stopy i być wrzuconym do miejsca wiecznej kary,
16.TOR.NOWE.PRZ.I jeśli twoja stopa jest powodem do upadku, odetnij ją; lepiej jest tobie wejść kulawym do życia, niż mając dwie stopy, zostać wrzuconym do Gehenny, w ogień nieugaszony,