« Mar 9:46 Ewangelia Marka 9:47 Mar 9:48 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jeśli oko twoje obraża cię wyrwi je; dobrze tobie jest jednookiemu wniść do królestwa Bożego, niż obie oce mając, wrzucon być do gehenny ognistej.
2.WUJEK.1923(9:46) A jeźli cię oko twe gorszy, wyłup je: lepiéj jest tobie wniść jednookim do królestwa Bożego, niźli mając obie oczy, wrzuconym być do piekła ognistego,
3.RAKOW.NTA jeśliby oko twoje zgarszało cię, wyrzuć je; dobrze tobie jest jednookim wniść do onego królestwa Bożego niż dwie oczy mając, wrzuconym być do Gehenny ognia.
4.GDAŃSKA.1881A jeźliby cię oko twoje gorszyło, wyłup je; bo lepiej tobie jednookim wnijść do królestwa Bożego, niżeli dwoje oczu mając, wrzuconym być do ognia piekielnego.
5.GDAŃSKA.2017Jeśli zaś twoje oko jest ci powodem upadku, wyłup je. Lepiej bowiem jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż mając dwoje oczu, zostać wrzuconym do ognia piekielnego;
6.SZCZEPAŃSKIA jeśli oko twe ciągnie, cię do grzechu, wyłup je; lepiej dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż mając dwoje oczu być wrzuconym do piekła {ognistego},
7.GRZYM1936I jeśli oko twoje gorszy cię, wyłup je, bo lepiej ci wejść z jednem okiem do królestwa niebieskiego, niż z obu oczyma być wrzuconym w ogień piekielny,
8.DĄBR.WUL.1973(9:46) I jeśli oko twoje gorszy cię, wyłup je: lepiej jest dla ciebie wnijść do Królestwa Bożego jednookim, niż dwoje oczu mając, być wrzuconym do piekła ognistego:
9.DĄBR.GR.1961I jeżeliby oko twoje gorszyło cię, wyłup je: lepiej będzie dla ciebie wejść do Królestwa Bożego jednookim, niż mając dwoje oczu, być wrzuconym do piekła,
10.TYSIĄCL.WYD5Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła,
11.BRYTYJKAI jeśli cię gorszy oko twoje, wyłup je; lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu, a być wrzuconym do piekła,
12.POZNAŃSKAI jeśli twoje oko doprowadza cię do złego, wyłup je. Lepiej ci przecież wejść bez jednego oka do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu być wyrzuconym do piekła,
13.WARSZ.PRASKAA jeśli twoje własne oko jest ci powodem do grzechu, to wyłup je sobie. Lepiej bowiem będzie, gdy z jednym okiem wejdziesz do królestwa Bożego, niż żebyś z dwojgiem oczu miał być wrzucony do piekła,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A jeśli by cię gorszyło twoje oko wyrzuć je; bo lepiej jest tobie jednookim wejść do Królestwa Boga, niż dwoje oczu mając, zostać wrzuconym do ognia gehenny.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPodobnie jeśli twoje oko przywodzi cię do upadku, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu i być wrzuconym do miejsca wiecznej kary,
16.TOR.NOWE.PRZ.I jeśli twoje oko jest powodem do upadku, wyłup je; lepiej tobie jest wejść do Królestwa Bożego jednookim, niż mając dwoje oczu, zostać wrzuconym w ogień Gehenny,