« Mar 9:49 Ewangelia Marka 9:50 Mar 10:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Dobrać jest sól, ale jeśli sól nie słona będzie, czymże ją przyprawicie? miejcie sól w sobie, a pokój między sobą.
2.WUJEK.1923(9:49) Dobrać jest sól: ale jeźli sól niesłona będzie, czemże ją osolicie? Miejcież w sobie sól, a pokój miejcie między sobą.
3.RAKOW.NTDobrać sól; ale jeśli sól nie słona się sstanie, czymże ją naprawicie? Miejcież w sobie sól, i uspokójcie się między sobą.
4.GDAŃSKA.1881Dobrać jest sól; ale jeźli się sól niesłoną stanie, czemże ją osolicie? Miejcież sól sami w sobie, a miejcie pokój między sobą.
5.GDAŃSKA.2017Dobra jest sól. Lecz jeśli sól przestanie być słona, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą.
6.SZCZEPAŃSKIDobrą rzeczą jest sól; gdy jednak sól słoną być przestanie, czemże ją przyprawicie? Miejcie <wy przeto> sól w sobie, i żyjcie z sobą w zgodzie.
7.GRZYM1936Dobra jest sól, ale jeśli sól zwietrzeje, czemże ją posolić? Miejcie sól w sobie i pokój między sobą zachowajcie.
8.DĄBR.WUL.1973(9:49) Dobrą rzeczą jest sól, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie, a pokój między sobą.
9.DĄBR.GR.1961Dobrą rzeczą jest sól. Ale jeśliby sól zwietrzała, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie, a pokój między sobą.
10.TYSIĄCL.WYD5Dobra jest sól; lecz jeśli sól smak swój utraci, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie i zachowujcie pokój między sobą.
11.BRYTYJKASól, to dobra rzecz, ale jeśli sól zwietrzeje, czymże ją przyprawicie? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą.
12.POZNAŃSKADobra jest sól, ale jeśli sól przestanie być sobą, czymże ją zasolicie? Miejcie sól w sobie i żyjcie ze sobą w pokoju.
13.WARSZ.PRASKAA sól jest dobra, lecz jeśli przestaje być słona, to czymże ją przyprawicie. Miejcież tedy sól w samych sobie i trwajcie we wzajemnej zgodzie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Sól jest szlachetna; jeśli zaś sól stanie się niesłoną, czymże ją zaprawicie? Miejcie w sobie sól i zachowujcie pokój między sobą.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITDobra jest sól, gdyby jednak straciła smak, czym byście go przywracali? Miejcie sól w samych sobie i zachowujcie pokój między sobą.
16.TOR.NOWE.PRZ.Dobra jest sól; jeśli jednak sól stanie się niesłona, czym ją przyprawicie? Miejcie sól w sobie samych i zachowajcie pokój między sobą.