« Mar 9:5 Ewangelia Marka 9:6 Mar 9:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo nie wiedział co mówił, byli bo przestraszeni.
2.WUJEK.1923(9:5) Albowiem nie wiedział, co mówił; bo przestraszeni bojaźnią byli.
3.RAKOW.NTAbowiem nie wiedział co mówił; bo byli przestraszeni.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem nie wiedział, co by mówił; bo przestraszeni byli.
5.GDAŃSKA.2017Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, gdyż byli przestraszeni.
6.SZCZEPAŃSKINie wiedział bowiem, co mówił; gdyż strach ich ogarnął.
7.GRZYM1936Ale nie wiedział, co mówił: lękiem bowiem byli zdjęci.
8.DĄBR.WUL.1973(9:5) Nie wiedział bowiem, co mówił, bo bojaźnią byli zdjęci.
9.DĄBR.GR.1961(9:5) Nie wiedział bowiem, co ma mówić, bo przerazili się wielce.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.
11.BRYTYJKANie wiedział bowiem, co ma powiedzieć, bo ogarnął ich lęk.
12.POZNAŃSKANie zdawał sobie sprawy z tego, co powiedział; byli bowiem przestraszeni.
13.WARSZ.PRASKANie wiedział bowiem, co miał powiedzieć, tak byli przerażeni.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo nie wiedział, co miał powiedzieć, gdyż byli przestraszeni.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITMówił tak, bo nie wiedział, co powiedzieć. Byli bowiem w wielkim strachu.
16.TOR.NOWE.PRZ.Nie wiedział bowiem, co ma powiedzieć; bo byli bardzo przestraszeni.