« Psal 3:3 Księga Psalmów 3:4 Psal 3:5 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIGłosem mojim ku Gospodnu wołał jeśm i wysłuszał mie z gory świętej swojej.
2.PS.PUŁAWSKIGłosem moim ku Gospodnu wołał jeśm i wysłuchał mie z gory świętej swojej.
3.WUJEK.1923(3:5) Głosem moim wołałem do Pana, i wysłuchał mię z góry świętéj swojéj.
4.GDAŃSKA.1881(3:5) Głosem swym wołałem do Pana, a wysłuchał mię z góry świętej swojej. Sela.
5.GDAŃSKA.2017Swym głosem wołałem do PANA i wysłuchał mnie ze swojej świętej góry. Sela.
6.GÖTZE.1937(3:5) Głośno wzywam Pana, a wysłuchuje błaganie moje ze Swej świętej góry. Sela.
7.CYLKOW(3:5) Głosem moim do Boga wołam, a On odpowie mi z góry świętej Swojej. - Sela.
8.KRUSZYŃSKI(3:5) Głosem moim wołałem do Boga, a wysłuchał mnie z góry swej świętej. - SELAh.
9.ASZKENAZY (3:5) Głos mój ku Jehowie się wzbija, wołam a On mi odpowie z góry Swej Świątobliwości - Selah.
10.SZERUDA(3:5) Głośno wołałem do Pana i wysłuchał mnie ze świętej góry swojej. Sela.
11.TYSIĄCL.WYD1(3:5) Wołałem głosem mym do Pana i wysłuchał mnie z góry swej świętej. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD5(3:5) Wołam swym głosem do Pana, On odpowiada ze świętej swej góry. Sela.
13.BRYTYJKA(3:5) Głosem moim wołam do Pana, A On odpowiada mi z świętej góry swojej. Sela.
14.POZNAŃSKA(3:5) Donośnym głosem wołam do Jahwe, a On mi odpowiada ze swojej świętej góry.
15.WARSZ.PRASKA(3:5) Wołałem głośno do Pana i wysłuchał mnie ze swej góry świętej.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(3:5) Moim głosem wołam do BOGA, a On mi odpowie ze Swojej świętej góry. Sela
17.EIB.BIBLIA.2016(3:5) Znów do PANA skieruję wołanie, On mi odpowie ze swojej świętej góry. Sela.