« Psal 3:4 Księga Psalmów 3:5 Psal 3:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKIJa jeśm spał i naspał jeśm sie, i wstał jeśm, bo Gospodzin przyjął mie.
2.PS.PUŁAWSKIJa jeśm spał i naspałeśm sie, i wstałeśm, bo Gospodzin przyjął mie.
3.WUJEK.1923(3:6) Jam spał i twardom zasnął, i wstałem; bo Pan obronił mię.
4.GDAŃSKA.1881(3:6) Jam się układł, i zasnąłem, a ocuciłem się; bo mię Pan podpierał.
5.GDAŃSKA.2017Położyłem się i zasnąłem, i obudziłem się, bo PAN mnie podtrzymał.
6.GÖTZE.1937(3:6) Położyłem się i zasnąłem i znów się obudziłem, bo Pan mnie wspiera.
7.CYLKOW(3:6) Kładę się i zasypiam; budzę się, bo Bóg wspiera mnie.
8.KRUSZYŃSKI(3:6) Otom położył się i zasnął; przebudziłem się, ponieważ Bóg wspomógł mnie.
9.ASZKENAZY (3:6) Gdy legnę i gdym we śnie pogrążon, - przecz się obudzę, gdyż Jehowa mię wspiera.
10.SZERUDA(3:6) Położyłem się i zasnąłem, obudziłem się, bo Pan mnie ochrania.
11.TYSIĄCL.WYD1(3:6) Kładę się, usnę i znowu powstaję, bo Pańska ręka mnie podtrzymuje.
12.TYSIĄCL.WYD5(3:6) Kładę się, zasypiam i znowu się budzę, bo Pan mnie podtrzymuje.
13.BRYTYJKA(3:6) Położyłem się i zasnąłem; Obudziłem się, bo Pan mnie wspiera.
14.POZNAŃSKA(3:6) Kładę się do snu i zasypiam, i znów się budzę, bo Jahwe jest mi podporą.
15.WARSZ.PRASKA(3:6) Kładę się i zasypiam spokojnie, i znowu się budzę, bo Pan ma mnie w swej pieczy.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(3:6) Kładę się, zasypiam i się budzę, ponieważ BÓG mnie wspiera.
17.EIB.BIBLIA.2016(3:6) Położyłem się i zasnąłem, a potem się obudziłem, Gdyż Pan nieustannie mnie wspiera.