« Psal 46:6 Księga Psalmów 46:7 Psal 46:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(45:7) Gospodzin czci s nami, przyjemca nasz Bog Jakubow.
2.PS.PUŁAWSKI(45:7) Gospodzin mocy s nami, przyjemca nasz Bog Jakobow.
3.WUJEK.1923(46:8) Pan zastępów z nami: Bóg Jakóbów obrońcą naszym.
4.GDAŃSKA.1881(46:8) Pan zastępów jest z nami; twierdzą wysoką jest nam Bóg Jakóbowy. Sela.
5.GDAŃSKA.2017PAN zastępów jest z nami; Bóg Jakuba jest naszą twierdzą. Sela.
6.GÖTZE.1937(46:8) Pan zastępów jest z nami; warownym zamkiem jest nam Bóg Jakóba. Sela.
7.CYLKOW(46:8) Bóg zastępów z nami, twierdzą naszą Pan Jakóba. Sela.
8.KRUSZYŃSKI(46:8) Pan zastępów z nami - twierdzą dla nas Bóg Jakóbowy. - SELAh.
9.ASZKENAZY (46:8) Jehowa, Pan zastępów z nami, wywyższeniem nam Bóg Jakóbów, Selah.
10.SZERUDA(46:8) Pan Zastępów jest z nami, warownym grodem jest nam Bóg Jakubowy. Sela.
11.TYSIĄCL.WYD1(45:8) Pan Zastępów jest z nami; Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Sela.
12.TYSIĄCL.WYD5(46:8) Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas obroną. Sela.
13.BRYTYJKA(46:8) Pan Zastępów jest z nami, Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela.
14.POZNAŃSKA(46:8) Jahwe Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba twierdzą naszą.
15.WARSZ.PRASKA(46:8) Pan Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba jest dla nas Opoką. [Pauza]
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(46:8) WIEKUISTY Zastępów jest z nami, naszą twierdzą jest Bóg Jakóba. Sela.
17.EIB.BIBLIA.2016(46:8) PAN Zastępów jest z nami, Bóg Jakuba - oto nasza twierdza. Sela.