« Psal 4:5 Księga Psalmów 4:6 Psal 4:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.PS.FLORIAŃSKI(4:6b) Wiele jich mołwi: Kto pokazuje nam dobra? (4:7a) Znamionana jest na nas świeca oblicza twego, Gospodnie;
2.PS.PUŁAWSKI(4:6b) Wiele jich mołwi: Kto ukazał nam dobra? (4:7a) Naznamionowana jest na nas świeca oblicza twego, Gospodnie;
3.WUJEK.1923(4:7) Wiele ich mówią: Któż nam okazał dobra? Naznamionowana jest nad nami światłość oblicza twego, Panie.
4.GDAŃSKA.1881(4:7) Wieleć ich mówią: Któż nam da oglądać dobra? Ale ty, Panie! podnieś nad nami światłość oblicza twego.
5.GDAŃSKA.2017Wielu mówi: Któż pokaże nam dobro? PANIE, wznieś nad nami światło twego oblicza.
6.GÖTZE.1937(4:7) Wielu mówi: "Któż nam da oglądać szczęście?" ale Ty, Panie, podnieś nad nami światło oblicza Twego!
7.CYLKOW(4:7) Wielu powiada: któż wskaże nam dobro? Zwróć na nas światło oblicza Twojego Boże.
8.KRUSZYŃSKI(4:7) Wielu jest, co mówi: "któż ukaże nam dobro"? Boże, ukaż nam światło oblicza Twego!
9.ASZKENAZY (4:7) Moc jest tych, co powiadają: "a któż nam pokaże, co jest dobrem"? - Chciej sprawdzić na nas, o Jehowo, światło Twego oblicza!
10.SZERUDA(4:7) Wielu mówi: Obyśmy oglądali dobre! Rozjaśnij nad nami światło oblicza swego, Panie!
11.TYSIĄCL.WYD1(4:7) Powiada wielu: «Któż nam ukaże szczęście?» Panie, wznieś ponad nami światłość Twojego oblicza!
12.TYSIĄCL.WYD5(4:7) Wielu powiada: Któż nam ukaże szczęście? Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!
13.BRYTYJKA(4:7) Wielu mówi: Kto ukaże nam dobro? Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie!
14.POZNAŃSKA(4:7) Wielu jest mówiących: "Kto sprawi, że [znów] zaznamy szczęścia?" Wznieś nad nami, Jahwe, światłość Twego oblicza!
15.WARSZ.PRASKA(4:7) Wielu pyta: A któż nam pokaże szczęście? O Panie, niech nam zajaśnieje oblicze Twoje!
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(4:7) Wielu powiada: Kto nam pokaże dobro? BOŻE, zwróć na nas światło Twego oblicza.
17.EIB.BIBLIA.2016(4:7) Wielu pyta: Kto okaże nam dobroć? Zalśnij nad nami światłem Twej przychylności, PANIE!