« Mar 1:27 Ewangelia Marka 1:28 Mar 1:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wyszedł lepak słuch jego wnet na wszytkę okolicę Galileyską.
2.WUJEK.1923A wnet się rozeszła sława jego po wszystkiéj krainie Galilejskiéj.
3.RAKOW.NTA wyszedł słuch o nim wnet, na całą onę okolicę Galileyską.
4.GDAŃSKA.1881I rozeszła się powieść o nim prędko po wszystkiej krainie, leżącej około Galilei.
5.GDAŃSKA.2017I wieść o nim szybko się rozeszła po całej okolicy wokół Galilei.
6.SZCZEPAŃSKII szedł o Nim rozgłos szybko <i wszędzie> po całej krainie galilejskiej.
7.MARIAWICII natychmiast rozeszła się sława o Nim po wszystkiej krainie Galilejskiej.
8.GRZYM1936I wnet sława o nim rozeszła się po całej krainie galilejskiej.
9.DĄBR.WUL.1973I wnet rozeszła się wieść o nim po całej galilejskiej krainie.
10.DĄBR.GR.1961I niezwłocznie rozeszła się wieść o nim wszędzie, po całej krainie galilejskiej.
11.TYSIĄCL.WYD5I wnet rozeszła się wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
12.BRYTYJKAI wnet rozeszła się wieść o nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej.
13.POZNAŃSKAI zaraz rozeszła się wieść o Nim wszędzie, po całej ziemi galilejskiej.
14.WARSZ.PRASKARychło też rozeszła się wieść o Nim po całej krainie galilejskiej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I zaraz rozeszła się o nim wieść po całej okolicy Galilei.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSzybko zatem wiadomości o Nim rozniosły się wszędzie, po całej Galilei.
17.TOR.PRZ.I wieść o Nim szybko się rozeszła po całej krainie wokół Galilei.