« Mar 1:30 Ewangelia Marka 1:31 Mar 1:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przystąpiwszy, wzwiódł ją wziąwszy ją (za) rękę, i opuściła ją wnet gorączka, i służyła im.
2.WUJEK.1923I przystąpiwszy podniósł ją, ująwszy rękę jéj, a wnet ją gorączka opuściła, i służyła im.
3.RAKOW.NTI przystąpiwszy podniósł ją, ująwszy rękę jej; i opuściła ją gorączka wnet, i posługowała im.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przystąpiwszy podniósł ją, ująwszy ją za rękę jej; a zaraz ją gorączka opuściła, i posługowała im.
5.GDAŃSKA.2017Podszedł więc i podniósł ją, ująwszy za rękę, i natychmiast opuściła ją gorączka. A ona usługiwała im.
6.SZCZEPAŃSKIA On, zbliżywszy się, ujął [ją] za rękę i podniósł ją; a {zaraz} gorączka ją opuściła; i usługiwała im.
7.MARIAWICII przystąpiwszy podniósł ją, ująwszy rękę jej; i natychmiast opuściła ją gorączka, i służyła im.
8.GRZYM1936Jezus podszedł do niej i, biorąc ją za rękę, podniósł ją; gorączka opuściła ją odrazu i usługiwała im.
9.DĄBR.WUL.1973I zbliżywszy się podniósł ją, ująwszy rękę jej, a natychmiast opuściła ją gorączka i usługiwała im.
10.DĄBR.GR.1961I zbliżywszy się podniósł ją, ująwszy za rękę; i opuściła ją gorączka, i usługiwała im.
11.TYSIĄCL.WYD5On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.
12.BRYTYJKAI przystąpiwszy, ujął ją za rękę i podniósł ją; i opuściłą ją gorączka, i usługiwała im.
13.POZNAŃSKAI podniósł ją, chwyciwszy za rękę. I opuściła ją gorączka, i usługiwała Mu.
14.WARSZ.PRASKAPrzyszedł więc do niej i podniósł ją, ująwszy za rękę. A ona, gdy już opuściła ją gorączka, poczęła im usługiwać.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc podszedł, ujął ją za rękę oraz podniósł, i zaraz opuściła ją gorączka, i im usługiwała.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPodszedł więc, wziął ją za rękę i podniósł; wtedy jej gorączka opadła, a ona zaczęła im usługiwać.
17.TOR.PRZ.I gdy przystąpił do niej, podniósł ją, chwytając ją za rękę; i zaraz opuściła ją gorączka i usługiwała im.