« Eze 25:7 Księga Ezechiela 25:8 Eze 25:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923To mówi Pan Bóg: Za to, że mówili Moab i Seir: Oto jako wszyscy narodowie, dom Judzki:
2.GDAŃSKA.1881Tak mówi panujący Pan: Dlatego, że Moab i Seir mówił: Oto dom Judzki podobny jest wszystkim innym narodom.
3.GDAŃSKA.2017Tak mówi Pan BóG: Ponieważ Moab i Seir mówią: Oto dom Judy jest jak wszystkie inne narody;
4.CYLKOWTak rzecze Pan, Wiekuisty: Ponieważ wołał Moab wraz z Seirem: Oto teraz jako wszystkie narody dom Judy!
5.TYSIĄCL.WYD5Tak mówi Pan Bóg: Ponieważ Moab <i Seir> mówiły: "Oto dom Judy równy jest wszystkim innym narodom",
6.BRYTYJKATak mówi Wszechmocny Pan: Ponieważ Moab i Seir mówią: Oto dom judzki jest jak wszystkie inne narody,
7.POZNAŃSKATak mówi Pan, Jahwe: Ponieważ Moab powiedział: Oto Dom Judy jest jak wszystkie narody,
8.WARSZ.PRASKATak mówi Bóg i Pan: Ponieważ Moab i Seir [cieszą się] powtarzając, że Dom Judy jest jak wszystkie inne narody,
9.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tak mówi Pan, WIEKUISTY: Ponieważ Moab wraz z Seirem wołał: Oto teraz dom Judy jest jak wszystkie narody
10.EIB.BIBLIA.2016.LITTak mówi Wszechmocny PAN: Moab i Seir głosiły: Zobaczcie, dom Judy jest jak wszystkie inne narody!