« Lam 2:14 Księga Lamentacji 2:15 Lam 2:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923SAMECH. Klaskali nad tobą rękoma wszyscy mijający drogą, świstali i chwiali głową swoją nad córką Jerozolimską, mówiąc: I onóż to jest miasto doskonałéj piękności, wesele wszystkiéj ziemie?
2.GDAŃSKA.1881Klaskają nad tobą rękoma wszyscy, którzy idą drogą, świstają, a chwieją głową swoją nad córką Jeruzalemską, mówiąc: A onoż to miasto, o którem powiadano, że jest doskonałej piękności, i weselem wszystkiej ziemi?
3.GDAŃSKA.2017Klaskają nad tobą w dłonie wszyscy, którzy przechodzą drogą; świstają i kiwają głowami nad córką Jerozolimy, mówiąc: Czyż to jest miasto, które nazywano doskonałą pięknością i radością całej ziemi?
4.CYLKOWZałamywali nad tobą ręce wszyscy przeciągający drogą, sykali i potrząsali głową nad córą Jerozolimy; izali to ono miasto skończonej piękności, rozkosz całej ziemi?
5.KRUSZYŃSKISamekh. Klaskają w dłonie nad tobą, wszyscy, co mimo drogą przechodzą; świszczą, kiwają głową nad córką jerozolimską. "Czyż jest to miasto, które nazywano doskonale pięknem, radością dla całej ziemi?"
6.TYSIĄCL.WYD5{Samek} W dłonie klaszczą nad tobą wszyscy, co drogą przechodzą, gwiżdżą i kiwają głowami nad Córą Jeruzalem: Więc to ma być Miasto, cud piękna, radość całego świata?
7.BRYTYJKAWszyscy przechodnie klaszczą nad tobą w dłonie, gwiżdżą i potrząsają głowami nad córką Jeruzalemską, mówiąc: Czy to ma być to miasto, które nazywają najpiękniejszym, rozkoszą całej ziemi?
8.POZNAŃSKASwymi dłońmi klaszczą nad tobą wszyscy przechodzący drogą; szydzą i kiwają głowami nad Córą Jeruzalem: "Czyż to jest owo Miasto, które nazywano koroną piękną, rozkoszą całej ziemi?"
9.WARSZ.PRASKA[Samek] Na widok twój w dłonie klaszczą, ci, co w pobliżu przechodzą. Gwiżdżą i potrząsają głowami, patrząc na Jeruzalem Córę: więc to jest to sławne Miasto, cudem świata i koroną piękności zwane?
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wszyscy, co przeciągają drogą załamywali nad tobą ręce, sykali i potrząsali głową nad córą Jeruszalaim, mówiąc: Czyż to jest owo miasto skończonej piękności, rozkosz całej ziemi?
11.EIB.BIBLIA.2016.LITKlaskali nad tobą w dłonie wszyscy przechodzący drogą. Gwizdali i kręcili głowami nad córką jerozolimską: Oto miasto, o którym mówiono: Pełnia piękna! Radość dla całej ziemi!