« Lam 2:15 Księga Lamentacji 2:16 Lam 2:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923PE. Otworzyli na cię usta swe wszyscy nieprzyjaciele twoi, świstali i zgrzytali zęboma i mówili: Pożremy, oto jest ten dzień, któregośmy czekali, naleźliśmy i ujrzeliśmy.
2.GDAŃSKA.1881Otworzyli na cię usta swe wszyscy nieprzyjaciele twoi, świstają i zgrzytają zębami, mówiąc: Pożryjmy je; tenci jest zaiste on dzień, któregośmy czekali, znaleźliśmy i oglądaliśmy go.
3.GDAŃSKA.2017Otworzyli przeciw tobie swe usta wszyscy twoi wrogowie, świstają i zgrzytają zębami, mówiąc: Pochłonęliśmy je. Oto jest dzień, na który czekaliśmy; znaleźliśmy i zobaczyliśmy go.
4.CYLKOWRozwierali na cię usta wszyscy wrogowie twoi, sykali i zgrzytali zębami, wołając: zniszczyliśmy! Tak, oto dzień któregośmy wyglądali; dożyliśmy, ujrzeliśmy go!
5.KRUSZYŃSKIPe. Otwierają przeciwko tobie usta swe wszyscy twoi wrogowie. Świszczą i zębami zgrzytają, mówiąc: "Pożarliśmy! To jest dzień któregośmy czekali, znaleźliśmy, oglądamy".
6.TYSIĄCL.WYD5{Pe} Rozwarli na ciebie swe usta wszyscy twoi wrogowie; gwizdali, zgrzytali zębami. Pochłonęliśmy <je> - rzekli - oto jest dzień upragniony. Osiągnęliśmy go, widzimy.
7.BRYTYJKAWszyscy twoi nieprzyjaciele otworzyli na ciebie swoje usta, gwiżdżą i zgrzytają zębami, mówiąc: Zniszczyliśmy je. Zaiste, ten to dzień, którego oczekiwaliśmy, dożyliśmy go i oglądali!
8.POZNAŃSKAPaszczę rozwierają nad tobą wszyscy twoi wrogowie. Szydzą i zgrzytają zębami, mówiąc: "Pochłonęliśmy ją; To dzień, na który czekaliśmy! Dopięliśmy [celu], oglądamy go!"
9.WARSZ.PRASKA[Pe] Otwarli na ciebie swe usta wszyscy wrogowie twoi. Gwiżdżą i zębami zgrzytają, i powtarzają sobie, że cię pochłonęli; że był to dzień, na który czekali, dożyli dnia tego i wszystko ujrzeli.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Otworzyli na ciebie usta wszyscy twoi wrogowie, sykali oraz zgrzytali zębami, wołając: Zniszczyliśmy! Tak oto wygląda dzień, na który czekaliśmy; dożyliśmy, ujrzeliśmy go!
11.EIB.BIBLIA.2016.LITOtworzyli nad tobą usta wszyscy twoi wrogowie. Gwizdali i zgrzytali zębami; mówili: Zwyciężyliśmy! Ach! Oto dzień, na który czekaliśmy! I w końcu nastał! Widzimy!