« Lam 2:16 Księga Lamentacji 2:17 Lam 2:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.WUJEK.1923AJIN. Uczynił Pan, co był umyślił, spełnił mowę swą, którą był rozkazał ode dni dawnych: zepsował a nie zfolgował i uweselił nad tobą nieprzyjaciela i wywyższył róg sprzeciwników twoich.
2.GDAŃSKA.1881Uczynił Pan, co był umyślił, wypełnił słowo swoje, które był przykazał ode dni dawnych; zburzył bez litości, a rozweselił nad tobą nieprzyjaciela, wywyższył róg przeciwników twoich.
3.GDAŃSKA.2017PAN uczynił, jak postanowił, wypełnił swoje słowo, które zapowiedział w dniach dawnych. Zburzył bez litości, pozwolił wrogowi radować się nad tobą, wywyższył róg twoich przeciwników.
4.CYLKOWDokonał Wiekuisty co był umyślił, spełnił słowo Swoje, postanowione od dni starodawnych, burzył a nie zmiłował się, i ucieszył tobą wroga, wywyższył róg ciemięzców twoich.
5.KRUSZYŃSKIAjin. Bóg wykonał, co postanowił, spełnił przepowiednie swoją. Co rozkazał za dni dawnych, zniszczył bez litości. Rozweselił wroga z powodu ciebie, wywyższył moc twego nieprzyjaciela.
6.TYSIĄCL.WYD5{Ain} Uczynił Pan, co postanowił, wypełnił swą groźbę zapowiedzianą w dniach dawnych; bez litości obalił, rozweselił wroga nad tobą, wywyższył moc twych ciemięzców.
7.BRYTYJKAPan uczynił, co umyślił, spełnił swoje słowo, to co już dawno zapowiadał, zburzył bezlitośnie. Uradował nieprzyjaciół przez ciebie i nad tobą wywyższył moc twoich wrogów.
8.POZNAŃSKAA Jahwe uczynił, jak postanowił, wypełnił swą groźbę zapowiedzianą od dawna. Zniszczył bezlitośnie, pozwolił wrogom cieszyć się nad tobą, wywyższył moc twych nieprzyjaciół.
9.WARSZ.PRASKA[Ain] Uczynił więc Pan to, co postanowił, i spełnił wszystkie swe surowe groźby, które już dawno ogłosił. Runął na cię i nie oszczędzał, przez co ucieszył twoich wrogów i wyniósł wysoko moc twych prześladowców.
10.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.WIEKUISTY dokonał, co zamyślił; spełnił Swoje słowo, które było postanowione od starodawnych dni; burzył oraz się nie zmiłował; ucieszył tobą wroga i wywyższył róg twych ciemięzców.
11.EIB.BIBLIA.2016.LITPAN uczynił to, co zamierzał uczynić. Spełnił swą zapowiedź; to, co ogłaszał od dawna - zburzył i nie żałował! I wyśmiewał się z ciebie wróg - Pan dał zwycięstwo twoim nieprzyjaciołom.