« Apok 21:8 Apokalipsa Jana 21:9 Apok 21:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I przyszedł ku mnie jeden z siedmi aniołów mających siedm baniek pełne siedmi kaźni ostatecznych, i rozmawiał zemną rzekąc: Przydź, ukażę tobie zarękowaną barankowę żonę.
2.WUJEK.1923I przyszedł jeden z siedmi Aniołów, którzy mieli siedm czasz pełnych siedmią plag ostatecznych, i mówił zemną, mówiąc: Chódź, a okażęć oblubienicę, małżonkę Barankową.
3.RAKOW.NTI przyszedł do mnie jeden z siedmi Aniołów, którzy mieli siedm baniek napełnionych siedmią plag ostatecznych; i mówił ze mną, mówiąc: Chodź sam, okażęć oblubienicę Barankowę żonę.
4.GDAŃSKA.1881Tedy przyszedł do mnie jeden z onych siedmiu Aniołów, którzy mieli siedm czasz napełnionych siedmioma plagami ostatecznemi, i mówił ze mną, i rzekł: Chodź sam, okażę ci oblubienicę, małżonkę Barankową.
5.GDAŃSKA.2017I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami, i odezwał się do mnie, mówiąc: Chodź tutaj, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.
6.JACZEWSKII zbliżył się do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, przepełnionych ostatecznemi klęskami, i mówił do mnie: "Chodź a pokażę ci oblubienicę, żonę Baranka".
7.APOKALYPSIS.1905I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, mających siedm czasz, pełnych siedmiu plag ostatecznych, i rozmawiał ze mną, mówiąc: „Pójdź, pokażę ci oblubienicę baranka, małżonkę”.
8.MARIAWICII przyszedł jeden z siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem czasz, pełnych siedmiu plag ostatecznych, i mówił ze mną, i rzekł: Chodź, a ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Barankową.
9.DĄBR.WUL.1973I nadszedł jeden z siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi, i odezwał się do mnie mówiąc: Pójdź, a pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.
10.DĄBR.GR.1961I nadszedł jeden z siedmiu Aniołów, którzy mieli siedem czar napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi. I odezwał się do mnie, mówiąc: Pójdź, a pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.
11.TYSIĄCL.WYD5I przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz napełnionych siedmiu plagami ostatecznymi, i tak odezwał się do mnie: Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka.
12.BRYTYJKAI przyszedł jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i tak się do mnie odezwał: Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.
13.POZNAŃSKAPotem przyszedł jeden z siedmiu aniołów, co trzymają siedem czasz pełnych siedmiu plag ostatecznych, i tak się do mnie odezwał: "Chodź, ukażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka",
14.WARSZ.PRASKAWtedy zbliżył się jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czar napełnionych siedmiu ostatecznymi plagami, i odezwał się do mnie w te słowa. Chodź, pokażę ci Oblubienicę, Małżonkę Baranka.
15.KALETAI przyszedł jeden z siedmiu aniołów, [którzy] mieli siedem czasz napełnionych siedmioma plagami ostatecznymi, i mówił ze mną, [i] rzekł: Chodź, okażę ci oblubienicę, małżonkę Barankową.
16.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Przyszedł też jeden z siedmiu aniołów, który miał siedem czasz, napełnionych siedmioma, ostatnimi ciosami oraz ze mną rozmawiał, mówiąc: Chodź, pokażę ci oblubienicę, żonę Baranka.
17.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mieli siedem czasz, napełnionych siedmioma ostatnimi klęskami, i powiedział: Chodź, pokażę ci Pannę Młodą, Małżonkę Baranka.
18.TOR.PRZ.2023I przyszedł do mnie jeden z siedmiu aniołów, którzy mają siedem czasz napełnionych siedmioma ostatecznymi plagami, a rozmawiając ze mną, powiedział: Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę Baranka.