« DzA 12:25 Dzieje Apostolskie 13:1 DzA 13:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574BYli lepak niektórzy w Antyochij w będącem (tam) zborze prorocy i uczyciele; i Barnabas, i Symon nazwany Niger, i Lucyus Kireneyski, Manahen też Heroda Tetrarchy schowaniec i Saul.
2.WUJEK.1923A byli w kościele, który był w Antyochii, prorocy i Doktorowie, między którymi Barnabasz i Symon, którego zwano Niger, i Lucyusz Cyrenejczyk i Manahen, który był społu wychowan z Herodem Tetrarchą, i Szaweł.
3.RAKOW.NTA byli niektórzy w Antyochiey we Zborze który tam był, Prorocy i Nauczyciele, i Barnabasz i Symeon nazwany Nigrem, i Lucyusz Cyreneyczyk, i Manaen, który był społu wychowan z Herodem Tetrarchą, i Saul.
4.GDAŃSKA.1881A byli w Antyjochii we zborze, który tam był, niektórzy prorocy i nauczyciele, jako Barnabasz i Symeon, którego zwano Niger, i Lucyjus Cyrenejczyk, i Manahen, który był wychowany z Herodem Tetrarchą, i Saul.
5.GDAŃSKA.2017A w kościele w Antiochii byli pewni prorocy i nauczyciele: Barnaba, Szymon, zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem, i Saul.
6.JACZEWSKIW kościele Antiocheńskim byli prorocy i uczeni, a do takich należeli: Barnaba, Szymon Czarny, Lucyusz Cyreneński, Manahen, brat mleczny Heroda tetrarchy i Szaweł.
7.SZCZEPAŃSKIA byli w Antyochii, w tamtejszej gminie kościelnej, prorocy i nauczyciele; między nimi zaś Barnaba i Szymon z przydomkiem Czarny i Lucyusz z Cyreny i Manahen, brat mleczny tetrarchy Heroda, i Szaweł.
8.DĄBR.WUL.1973A do Kościoła antiocheńskiego należeli prorocy i nauczyciele, jako to: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manahen, który był wychowany razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.
9.DĄBR.GR.1961A do kościoła antiocheńskiego należeli prorocy i nauczyciele, jak Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manahen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.
10.TYSIĄCL.WYD5W Antiochii, w tamtejszym Kościele, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Szymon, zwany Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.
11.BRYTYJKAW Antiochii, w tamtejszym zborze, byli prorokami i nauczycielami: Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który się wychowywał razem z Herodem tetrarchą, i Saul.
12.POZNAŃSKAW Antiochii, w tamtejszym Kościele, prorokami i nauczycielami byli: Barnaba i Szymon Niger, Lucjusz z Cyreny, Manahen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, i Szaweł.
13.WARSZ.PRASKAW Kościele antiocheńskim działali następujący prorocy i nauczyciele: Barnaba i Szymon, posiadający również przydomek Niger, Lucjusz Cyrenejczyk i Manaen, który wychowywał się razem z Herodem tetrarchą, oraz Szaweł.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale z powodu istniejącego zboru, w Antiochii byli prorocy oraz nauczyciele, także Barnabasz i Szymon zwany Nigrem, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen mleczny brat tetrarchy Heroda oraz Saul.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITW Antiochii, w tamtejszym kościele, prorokami i nauczycielami byli: Barnaba, Symeon, noszący przydomek Niger, Lucjusz Cyrenejczyk, Manaen, który wychowywał się z tetrarchą Herodem, oraz Saul.
16.TOR.NOWE.PRZ.A byli w Antiochii, w zborze, który tam był, pewni prorocy i nauczyciele jak: Barnaba i Symeon, zwany Niger, i Lucjusz Cyrenejczyk, i Manaen, który był też wychowany z Herodem tetrarchą, i Saul.